14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?


44 gadus vecs un nevainīgs

Šodien e-projekta e-BAZNiCA e-ntuziastam e-kardinālam talyc paliek četrdesmit četri gadi un ticiet vai ne viņš vēl joprojām ir nevainīgs.

parodija par Nevainīgs 40 Gadu Vecumā

Daudzi iespējams sašutumā izsauksies, kā šis “šiziks cirvis” var būt nevainīgs? Viņš taču ir sastrādājis tik daudz grēcīgu lietu!

Jā! Tiesa. Cilvēku acīs Viņa e-sence noteikti ir nožēlojams grēcinieks, kurš pelnījis bargāko sodu tā Kunga tiesā, taču viņa Pestītāja Jēzus vietnieciskais upuris, mokpilnā krusta nāve un izlietās dārgās asinis ir pietiekams gandarījums, lai talyc Dieva acīs būtu nevainīgs un svēts.

Tā mēs dzirdam Dieva vārdā, ka jūs, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. [Gal.3:27] Visbrīnišķīgākajās drēbēs. Nevis vienkārši Kristus drēbēs, bet Kristus taisnībā. Nevis vienkārši apvilkuši kādu Viņa tērpu, bet Viņa varenajā dievišķajā godībā un spēkā. Caur svēto Kristību jūs esat tērpušies Kristū. Un jūs uzlūkojot, Dievs, Debesu Tēvs, redz savu Dēlu. Ne vairāk ne mazāk.

Saskaņā ar e-BAZNICAs e-tradīciju, Viņa e-minence un Viņa e-kselence sveic savu cīņubiedru jubilejā ar Rakstu vārdiem, kas māca klausīties un iegaumēt Tā Kunga vārdus, jo tad dzīvosi jo daudzus gadus! [Sal.pam.4:10]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.