269. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums atgādina ar vārdu "debesīs"?


Draudzīgais e-pāvests

Viņa e-minenece e-pāvests ir ļoti draudzīgs. Viņa draugu skaits nule kā sasniedzis 7777.

e-pāvestu sociālajā tīklā draugiem.lv ieaicināja jau pašā tā darbības sākumā. Sākotnēji e-minece bija skeptisks, attiecībā uz projektu, tomēr apņēmās to izmantot ar mērķi popularizēt e-projektu e-BAZNICA un informēt e-draugus par jaunākajām e-publikācijām.

Portālam attīstoties tika piedāvāta iespēja izveidot arī e-projekta e-BAZNICA profiis, ko e-minece arī izmantoja. Nu katrs var to lietot.

Viņa e-minence norādīja, ka internetā meklējot informāciju par kristietību un atbildes uz dzīvei svarīgiem jautājumiem, lielajā informācijas gūzmā pamatā ir atrodami maldi, proti, nebīblisku mācību un prakšu izklāsts un apjūsmošana, kas Dieva meklētāju var aizvest nevis pie Kristus, bet gan gluži pretējā virzienā.

Tādēļ Viņa e-minence ar neizsīkstošu entuziasmu dara visu iespējamo, lai pasludinātu Kristu e-pasaulē un sociālajos tīklos. e-pāvests vēlas, lai izslāpušos un nomāktos sasniegtu skaidra un šķīsta Svēto Rakstu mācība latviešu valodā, un lai tiktu apliecināta taisnošana vienīgi ticībā.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.