145. Kas ir dabas dotās zināšanas par Dievu?


Gavilēt kā grēciniekam

Daudzi cilvēki, kuri Bībelē izlasa par ķēniņu Dāvidu, ir pārsteigti, uzzinot, ka šī vīra dzīvē, kurš bieži tiek uzskatīts par vienu no izcilākajām personībām Vecajā Derībā, ir arī ārkārtīgi tumši brīži. Bībelē, 2.Samuēla grāmatas 11.nodaļā, var izlasīt šokējošu vēstījumu par to, ka Dāvids ne vien iekāroja cita vīra sievu, bet arī pārkāpa ar viņu laulību. Un, kad šī sieviete palika stāvoklī, Dāvids centās noslēpt savu grēku, noslepkavojot viņas vīru.

gavilēt kā grēciniekam

VAI SLEPKAVA SPĒJ NO SIRDS DZIEDĀT DIEVAM?

Tādā gadījumā (ja jau ķēniņš Dāvids bija tik šausmīgs laulības pārkāpējs un slepkava) jūs varētu jautāt, kāpēc Dāvids bieži tiek attēlots laimīgi dziedam, kā tas redzams arī šajā gleznā? Bībele sniedz šādu atbildi: paradokss, ko jūs redzat šajā lappusē (tas, ka laulības pārkāpējs un slepkava spēj laimīgs dziedāt reliģiozas dziesmas), ir lielākais no visiem paradoksiem – jūsu Debesu Tēvs Kristū “bezdievīgo attaisno” (Rom.4:5).

Kāpēc tas ir tik liels paradokss? Tāpēc, ka laicīgā tiesā tiesnesis par nevainīgo pasludina – “nevainīgs” un par vainīgo – “vainīgs”! Laicīgie tiesneši nepasludina nevainīgos par vainīgiem un vainīgos par nevainīgiem. Tomēr Dievs apgalvo, ka tieši tā Viņš rīkojas JŪSU GADĪJUMĀ. “[Jēzu] kas grēka nepazina, [Dievs] mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Kor.5:21). Dieva žēlastība Kristū izpaužas rīcībā, kas nekādi nesaskan ar loģiku, prāta apsvērumiem vai taisnīgiem likumiem. Dievs Kristū jums dara tāpat kā Dāvidam – Viņš “bezdievīgo attaisno” (Rom.4:5).

VAI JŪS SASKAŅĀ AR DIEVA VĀRDU ESAT SLEPKAVA?

Raugoties uz ķēniņu Dāvidu, atcerieties, ka Dieva skatījumā jūs esat tikpat vainīgs kā Dāvids. Kā jūs to varat zināt? Tāpēc, ka Dieva vārdā par jums teikts – ja jūs esat par kādu cilvēku kaut vai tikai ko ļaunu domājis, jūs esat slepkava. “Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību” (1.Jņ.3:15). Tādējādi Dieva skatījumā jūs esat tāds pats slepkava kā ķēniņš Dāvids.

Tāpēc nevis prātojiet par to, cik taisns esat pats savās acīs, bet pieņemiet Dieva spriedumu, ka patiesībā jūs esat slepkava un grēcinieks, kurš pelnījis mūžīgo nāvi. Un pēc tam apdomājiet, ko jums nozīmē tas, ka Dievs Kristū “bezdievīgo attaisno”. Tik tiešām, tas nozīmē to, ka VIŅŠ ATTAISNO JŪS! Tāpēc nevis prātojiet par savu paštaisnību, bet priecājieties un sakiet Dievam līdz ar Dāvidu: “Lai mana mute gavilēdama daudzina TAVU TAISNĪGUMU” (Ps.51:16; Rom.4:6).

TAD NU KOPĀ AR VĒL VIENU SLEPKAVU DZIEDIET SLAVAS DZIESMAS JŪSU ŽĒLSIRDĪGAJAM DIEVAM

Neatlieciet to uz citu dienu. Dziediet un sakiet līdz ar Dāvidu: “Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid! ..es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju: “Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!” Un Tu piedevi man manu grēka vainu” (Ps.32:1-2, 5).

Pāvilam bija taisnība, sakot, ka Dāvids dziedot “teic svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem” (Rom.4:6). Citiem vārdiem, Dāvida dziesma pauž prieku par Dieva dāvāto taisnošanu! Dievs “bezdievīgo attaisno”!

Dievs Kristus dēļ jums ir piedevis un jūs attaisnojis! Līksmojiet līdz ar Dāvidu un sakiet: “Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu” (Ps. 51:17). “Lai mana mute gavilēdama daudzina Tavu taisnīgumu” (Ps.51:16).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.