123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?


Vīrs ir sievas galva

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. [Ef.5:22-23]

Vīrs ir sievas galva


Dieva vārds laulātajiem sniedz būtisku mācību. Bībelē rakstītais mums jāuzņem visā nopietnībā; tas jāuztver kā paša Dieva vārds, nevis kāda pagājušo laiku “patriarhālā sistēma”. Paturēsim to prātā.

Gan sievai, gan vīram ir jāievēro tie vārdi, kas domāti tieši viņiem. Vārdi, kas teikti sievām, jālasa kā viņām adresēta vēstule. Tāpat vīriem jālasa sava vēstule.

Sievas tiek mudinātas būt padevīgām un paklausīgām saviem vīriem. Nav pareizi, ja vīri šos vārdus izmanto kā argumentu pret sievu, sakot: “Te rakstīts, ka tev man jāpaklausa!” Diemžēl pagātnē tieši tā daudzkārt ir noticis.

Protams, šodien lasītā Rakstu vieta ir nopietni un universāli Dieva vārdi.

Vīrs ir ģimenes galva. Tāda ir dievišķā kārtība. – Kā Kristus ir draudzes galva, tā vīrs ir sievas galva.

No vīriem Bībeles pamudinājumi nebūt neprasa mazāk kā no sievām: vīriem jāmīl savas sievas tā, kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi.

Kā Kristus ir mīlējis draudzi? Viņš to ir mīlējis tik ļoti, ka gājis par to nāvē.

Diezin vai ir iespējams skaidrāk izteikt vārdos vīra pienākumu mīlēt, kalpot un ziedoties sievas un ģimenes labā. Vīrs ir sievas galva, bet viņam nekādā ziņā nav tiesību būt tirānam un diktatoram. Dzīves sarežģījumos tieši vīram ir pienākums ziedoties un, ja nepieciešams, no kaut kā atteikties.

Cilvēki bieži vien par to aizmirst. Iedomājieties, cik svētīgi būtu, ja šos Bībeles vārdus mēs visi liktu pie sirds! Tad mēs tik daudz nedomātu un nerunātu par savām tiesībām, savu reputāciju, un mūsos būtu daudz vairāk labprātības ziedoties un kalpot.

Bībeles vārdos ir ielikta dievišķa gudrība par laulāto draugu pienākumiem un uzdevumiem vienam pret otru. Ja laulības dzīve iet grīstē, visbiežāk vainīga cilvēku aizmāršība ņemt vērā Dieva vārda mācību.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.