181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?Tu redzi arhīvu par draudzes galva

Vīrs ir sievas galva

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. [Ef.5:22-23]

Vīrs ir sievas galva

Lasīt tālāk »Gana amats – draudzes vadīšana

Draudze ir Kristus miesa (Rom.12:3: Ef.4:4). Uzņemšana Kristus miesā notiek ar kristību (1.Kor.12:12-13), un sadraudzība ar Jēzu Kristu tāpat tiek pamatota un svētīta ar dalības ņemšanu pie Jēzus Kristus miesas Vakarēdienā (1.Kor.10:16-17).

Gana amats - draudzes vadīšana

Lasīt tālāk »