83. Ko Dievs vēlas sargāt ar sesto bausli?


Tēva labākās drānas jums

Kā jūs attēlotu Jēzus līdzību par pazudušo dēlu (Lk.15:11-32)? Vairums mākslinieku uzsver dēla atgriešanos, kad viņš slīgst tēva atplestajās rokās. Daži citi rāda vecākā dēla dusmas. Džovanni Frančesko Gverčīno gleznā uzmanība koncentrēta uz to Jēzus līdzības daļu, KAS JUMS IR VISSVARĪGĀKĀ, – pārnākušajam dēlam tēvs dod jaunas drēbes (Lk.15:22). Šādas pašas drēbes Debesu Tēvs vēlas dot arī jums, bet vai jūs zināt kāpēc?

Tēva labākās drānas jums

IZPRATNE RADA PRIEKU!

Ar šo iespaidīgo līdzību Jēzus liek jums saprast, cik lielu prieku var nest Dieva brīnišķīgās dāvanas – ticība un izpratne (Ef.1:18).

Vispirms īsi par līdzības saturu. Pēc grēkpilnas dzīves svešā zemē izšķērdīgais dēls grasās atgriezties mājās un teikt: “Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu; pieņem mani par vienu no saviem algādžiem” (Lk.15:19). Tādējādi dēls ir izgudrojis labu plānu. Tā viņš cer piespiest tēvu pieņemt viņu atpakaļ mājās. Un, ja tēvs viņam uzticētu kaut ko darīt, viņš varbūt varētu izpelnīties tēva mīlestību un piedošanu. Un varbūt viņš pat varētu atkal cerēt uz ģimenes mantojumu.

Tomēr viņš sprieda pilnīgi nepareizi! Viņam nebija nekāda pamata domāt, ka viņš varētu nopelnīt sava tēva mīlestību un piedošanu. Pat ja tēvs viņam to piedāvātu, šī piedošana tik un tā būtu nepelnīta.

Iespējams, arī jūs esat iedomājies, ka pietiek ar pamatīgu nožēlu un varbūt vēl dažiem jaukiem darbiņiem, lai Dievs jūs atkal atzītu par savu. Varbūt velns ir jūs pievīlis, liekot noticēt, ka Dievs Bībelē ir devis norādījumus, kuriem sekojot jūs izpildīsit Dieva gribu un nopelnīsiet Viņa mīlestību, lai iegūtu līdzdaļu Viņa mūžīgajā mantojumā. Bet Dieva vārds saka ko pilnīgi citu.

JŪS VARAT ATGRIEZTIES PIE DIEVA TIKAI PĒC VIŅA NOSACĪJUMIEM, NE SAVIEM!

Dievs saka – visi jūsu labie darbi ir “kā sārņains tērps” (Jes.64:6), vēl sliktāks kā noskrandušās drēbes, kas bija mugurā šim dēlam, mājās pārnākot. Tāpēc labāk nepaļaujieties uz savām taisnīgajām domām, vārdiem un darbiem, bet sekojiet apustuļa Pāvila piemēram, kurš visas citas lietas novērtē “kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana” (Fil.3:8). Jā, jūsu Debesu Tēvs jūs labprāt pieņem, bet tikai pats pēc saviem nosacījumiem. Kristībā Dievs jūsu netaisnību jums novelk kā sārņainas drēbes un ietērpj savā vislabākajā tērpā – nevainojamā taisnībā. Žēlsirdīgais Debesu Tēvs apklāj un noslēpj jūsu grēkus ar Jēzus Kristus nevainojamās taisnības drēbēm. “Jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū” (Gal.3:27). Tāds ir Dieva nosacījums!

APSLĒPTS KRISTŪ

Kad jūs esat kristīts uz Kristu, “jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā” (Kol.3:3)! Dievs vairs neuzlūko jūsu grēkus, jo “Viņš [jūs] ģērbj pestīšanas drēbēs un [jūs] apsedz ar taisnības apsegu” (Jes.61:10).

Ieskatieties šajā gleznā. Tāpat arī jūsu Debesu Tēvs, neraugoties uz jūsu kļūmēm un grēkiem, jūs ietērpj Kristus taisnībā. Kaut arī jums var gadīties klupieni un jūsu sirdī un prātā ne vienmēr mājos tikai labas domas, Dievs jums ir piedevis un dāvājis izlīgumu (2.Kor.5:19). Dievs jūsu sārņainajās grēku drānās ir ietērpis savu Dēlu, bet jums Kristībā tiek uzvilktas Jēzus nevainojamās taisnības drēbes.

Līksmojiet un slavējiet Dievu! Nu jūs esat ietērpts Jēzus taisnībā un piedošanā. Un, kur ir piedošana, tur ir arī dzīvība un pestīšana.

    Debesu Tēvs, ik reizi, kad velns mani kārdina un liek domāt, ka pagātnes grēki mani pazudinās, atgādini man manas pestīšanas prieku (Ps.51:14) un dod, ka atkal varu par to priecāties, tērpts Tava Dēla Jēzus taisnībā. Paldies Tev, Tēvs. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.