118. Ko Dievs piekodina mums ar vārdiem: "Es esmu taisnīgs Dievs"?


Šim sakramentam ir daudz nosaukumu

Svētajos Rakstos šis sakraments tiek dēvēts par “Tā Kunga mielastu` (1.Kor.11:20) vai “Tā Kunga galdu” (1.Kor.10:21).

Šim sakramentam ir daudz nosaukumu

Bet mēs lietojam arī tādus nosaukumus, kā “Svētais Vakarēdiens”, “altāra Sakraments’ un “Euharistija”.

Vārdi “Tā Kunga mielasts” norāda, ka šis Sakraments iedibināts vakariņu laikā pirms Jēzus ciešanām un nāves. Nosaukums “altāra Sakraments” tiek lietots kristīgajā baznīcā jau kopš seniem laikiem. Tas mums liek caur “lielu, segām izklātu, sagatavotu istabu” (Mk.14:15) pārcelties atpakaļ laikā un telpā uz templi Jeruzālemē, kur notika regulāras upurēšanas uz altāra.

Taču tas ir pareizi jāizprot: Upuris, ko pats Jēzus Kristus nesa pie krusta, netiek atkārtots uz mūk altāriem, bet Svētajā Vakarēdienā pie altāra mums ik reizi tiek atgādināts, ka tas, kurš šinī Vakarēdienā mums nodod pats sevi, ir solītais Pestītājs, Mesija, Dieva Jērs (Jes.53; Jņ.1:29), kurš dienu no dienas tika atspoguļots upuros uz Jeruzālemes tempļa altāra.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.