Ieskaties

44 komentāri par “Rolands Eimanis: Atzīšanās [1.daļa]

 1. “viņš stāv, piemēram, luteriskajā baznīcā, bet iededzies ir par adventistiem, vai par katoļiem, vai par vasarsvētkiem, jo tur nav atbildības” … nepiekrītu šādam formulējumam jeb skatpunktam, jo katrai baznīcai ir savs klupšanas akmens, atklāsmes grāmatā skaisti var redzēt, katrai draudzei savs aizrādījums, novēlējums, tāpat ar šodienas baznīcām, cilvēki meklē pēc pilnības… līdz ar to var luterānis respektēt un cienīt, un varbūt pat pieņemt katoļu vai pareizticīgo, vai vasarsvētku baznīcas atziņas, izpasumes, ja tās saskan vai nerunā pret Bībeli. mans atskaites punkts noteikti nav Lutera mācība, kaut esmu luterāne, bet Bībele. tādēļ man Lutera mācība ir uz tās pašas līnijas, kur atrodas citu cienījamu baznīctēvu mācības.

 2. Atvainojos visiem, kam mana haotiskā runāšana (lasi: domāšana) nerediģēta!! jālasa. Tobrīd man šķita, ka esmu vienīgais, kam vēl interesē Luteriskas Baznīcas celšana. Tagad domāju savādāk. Es gribu būt LELB mācītājs, cienīt pašas Baznīcas izraudzīto kārtību, bīskapus, satversmi.
  Eimanis Rolands.

 3. es tik iesaku: ņemot vērā māc. Eimaņa Rolanda teikto..
  šo interviju izņemtu no pieejamības, jo tā vairs nav aktuāla…

 4. putniņš izlaists – nenoķersi
  ūdens izliets – nava sasmeļams
  vārds reiz pateikts – neatsauksi
  – – –
  pareizi i’, e-rolands
  tuksnesī nava nekāda jaukā būšana
  ēģiptē vismaz ķiploks pie bada putras bija ko piekost
  * * *
  labi, ka paspēji atgriezties; pareiz’ ar i’
  paliksim katris savā vietā
  pie savējajiem
  katrs

 5. Labdien draugi,

  manas personīgās domas ir [atsaucoties arī uz Rolanda Eimaņa sacīto intervijā un atsaucē], ka mūsdienās “būt par LELB mācītāju” un “būt par luterisku mācītāju” nebūt nav viens un tas pats. Un bieži vien, šķiet, to nav iespējams apvienot.

  Ar cieņu,
  gviclo

 6. reiz bija vīrs kurš sacīja “Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. [Še es stāvu, un citādi es nevaru, lai Dievs man palīdz]”

  reiz atnāca vīrs un ierakstīja “Tagad domāju savādāk…”

 7. Talīc
  putniņš izlaists – nenoķersi
  ūdens izliets – nava sasmeļams
  vārds reiz pateikts – neatsauksi

  nepiekrītu :)

 8. paturpinājums:

  grēks reiz nožēlots – nava vairs pieskaitāms grēks

  piekritīsi??!

 9. p.s. tas pats ir ar pestīšanu…
  …vai pestīšanu var pazaudēt???
  zini vai mini!

 10. … nu ko tu taisnam(notam) padarīsi :/
  – – –
  taču, tagad atpakaļ pie tēmas!
  šī te nava dassy, bet e-rolanda “atzīšanās”

 11. es jau tik ieteicu…

  jo redz e.rolands teica ka tā vairs nedomā…

  ļoti grūti ir saglabāt skaidru prātu, ja ap Tevi notiek visādas briesmu lietas…

  ļoti grūti ir turēties pie skaidrības, ja apkārt tik daudz neskaidrības…

  ļoti grūti ir palikt pazemībā pret to, kurš kļūdās…

  ļoti grūti ir atstāt Dieva ziņā tiesāšanas darbu…

  ļoti grūti ir patiekt Dievam paldies par Viņa darbu mūsos(jo domājam, ka tas ir mūsu nopelns)

  un ļoti grūti ir atcerēties Jēzus teikto: 29 Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. 30 Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.” /Mt.11/

 12. p.s. ja sekos turpinājums šai intervijai: ES TO NELASĪŠU!!! un ja būtu iespēja novērtētu kā ar mīnusu :)

 13. turpinājums (un ne viens vien) seko
  tā, ka atkal vari droši pazust (aiziet pagrīdē)
  vismaz uz pāris mēnešiem :D

 14. a kas nepatīk mana prombūtne…?! :D

  ___________________________
  man te dažas norunas bija…

  un es nekur nebiju aizgājusi…
  …tepat pie šitā datora vien biju…
  … un baznīcā ar biju – vai arī Tu mani neredzēji…?! a ko?! es pilnīgi šausmās esmu… ĀRPrāc!! Tu drošvien domāji ka es neesmu es vai ne?! cik man tas liekas briesmīgi… attiecībā pret mani… cerams, šito pārdzīvošu!!!

 15. nu kas tas par mieru,kuru tik vienkārši es varu iztraucēt???

 16. Sveicināti draugi,

  1. Vai e-rolands vēl atceras ŠO?

  2. dassy, vai tas, ka godātais Dr.Filips Melanhtons pēc gadiem vairs nedomāja tā, kā pats bija apliecinājis Augsburgas ticības apliecībā, nozīmē, ka tā būtu aplama?

  Manas personīgās domas ir, ka cilvēki mēdz būt kā niedres laikmetu vējos, nevis paši principi.

  Ar cieņu,
  gviclo

 17. gviclo

  es nezinu kas bija priekš Dr.Filips Melanhtona aplams, kas nebija…

  Un es jau to pašu saku…(to ko Tu saki kā personīgās domas) cilvēks var zaudēt pestīšanu, cilvēks var zaudēt skaidru ticību, cilvēks var sarunāt visādas muļķības…
  bet es uzskatu, ka Dievs ir tiesnesis šim cilvēkam, tāpat kā mums ikvienam…
  ne ar mazāku cieņu
  dassy

 18. Kāpēc šo interviju “marinēja” no 2007.gada vasaras???

 19. nu, klausies, Svilpaste
  nu saki kamdēļ tad vispār produkti tiek marinēti?
  – – –
  nu skaidrs tak, ka ne jau tūlītējai aprīšanai
  :)
  bet, kad īstais laiks, tad tos ceļ galdā

 20. Runājot par to, ka eksistē zināšana par to, kā IR, atbilde NEZINU patiesi nav iespējama. Ir iespējama atklāta novirze no luterisma, kura arī tiek novērota gadu gaitā.

  Saukt liekulību citā vārdā ir tikai atruna, bet pie Jeremijas teiktais precīzē sekas:

  “..Es jūs saukšu pie atbildības jūsu kopējās ļaunās rīcības dēļ!” saka Tas Kungs.

 21. Nesaprotu vai nevēlos saprast intervijas autora mērķus. Nesmuki. Pē…..

 22. ‘prieks’ par tavu vientiesīgo atzīšanos
  nevēlos saprast
  – – –
  un tādu vēl ir daudz
  bez tevis
  :(
  – – –
  kas saka:
  mēs nezinām

 23. Labi, ka neesmu kristietības ceļa sākumā, jo pēc šāda soļa, noteikti uz Baznīcu neietu… Jā, grēka daba savu izdarījusi…. Es labāk ievēroju 7. bausli…

 24. Cik nācies pieredzēt, ka cilvēks aiziet uz Baznīcu Dieva dēļ, bet atkrīt no ticības cilvēku dēļ…

 25. par kādu ticību var runāt, ja atkrīt pēc pirmā pārbaudījuma?

  “Sējējs izgāja sēt savu sēklu; un sējot cita krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda. Un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus.”

 26. Ticība ir jākopj, nevis tai jākļust citiem par piedauzību un sev par godu

 27. Ticība tiek kopta dzīvojot Dieva Vārdā. Dieva Vārds nes Mīlestību uz tuvāko.Dieva vārds ir ass pret tiem, kas citus pazemo, piem.-

  “Kas ņem gūstā, aizies pats gūstā; kas nokauj ar zobenu, to nokaus pašu ar zobenu. Šeit parādās svēto izturība un ticība”.

  Un savukārt par mīlestību pret tuvāko Dievs vērtē augstu-

  “Mums vienumēr jāpateicas Dievam par jums, brāļi, kā pienākas, jo jūsu ticība aug augumā un jūsu visu savstarpējā mīlestība kļūst pilnīgāka pie ikviena no jums”.

  Kur darbos nav mīlestības, tur vairojas naids. Un naids jau nu noteikti neatrodas Dieva paspārnē.

 28. vientiese, īsti nesaprotu kādā kontekstā tu citē tās vietas?

  “Šeit parādās svēto izturība un ticība.” – kur ir šī ticība, ka tiek atstātas sapulces [baznīcas/draudzes] [Ebr.10:26]?

  Ko šie ļaudis sagaidīja no sapulcēm [baznīcas/draudzes]?

  P.S. ja jau daudzi apgrēcinās pie Jēzus, cik daudz vairāk pie grēcīgiem ļaudīm?

 29. Saproti kā gribi, tu jau lielais profesors gan Mācības jautājumos, gan cilvēcības…

 30. Tad daudzi no Viņa mācekļiem sacīja: “Šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties?” Bet, kad Jēzus noprata, ka Viņa mācekļi par to kurn, Viņš sacīja tiem: “Vai tas jums ir par piedauzību? Kā nu, kad jūs redzēsit Cilvēka Dēlu uzkāpjam, kur Viņš iepriekš bijis? Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība. Bet ir kādi jūsu starpā, kas netic.” Jo Jēzus no paša sākuma zināja, kas ir tie, kas netic, un kas ir tas, kas Viņu nodos. Un Viņš sacīja: “Tāpēc Es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie Manis, ja tas viņam nav Tēva dots.” No šī brīža daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: “Vai arī jūs gribat aiziet?”

 31. Jņ,8;53 Vai Tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir miris, tāpat kā pravieši ir miruši? Par ko Tu Sevi dari?”

Atbildēt