235. Kāds ceļš jāstaigā Kristus Baznīcai šajā laicīgās zemes dzīves posmā?


Kāpēc vajadzīga e-BAZNICA jeb pieci “e”*

Konfesionāli luteriskā biedrība, kopš 2007.gada rada un vada teoloģiski-izklaidējošu projektu e-BAZNICA, kas ikdienas pilnveidojas, modernizējas un optimizējas. Par e-projetku dienu un nakti deg, kā viņi paši sevi sauc, e-ntuziasti – Roberto, talyc un gviclo. Sīkāk par e-dzīvi lasi šeit.

Toreiz, 2007. gada pavasarī, kāds no vīriem sacīja: „ē tagad ir mod ē!” Un tad tapa e-BAZNICA, kuras mērķis ir runāt pilnīgi atklāti par kristietību, skaidri un nepārprotami pasludinot Kunga Jēzus Kristus Evaņģēliju.


Ar ko internets kā evaņģelizācijas lauks ir īpašs?
Cilvēki internetā ir daudz ļaunāki un egoistiskāki nekā dzīvē. Reāla saskarsme ir savādāka. Ja cilvēki aktivitāti internetā uztvertu tik pat nopietni cik reālo dzīvi, tad tajā nebūtu tik bīstami.

Tomēr, neskatoties uz interneta savdabību, ir jāveido kristīgas mājas lapas. Nevajadzētu būt kūtriem – jāizmanto tehnoloģijas. Katrā ziņā pasaule turpinās izmantot internetu arī nelietīgi, tāpat kā visu citu.

Jaatzīmē, ka internets ir cilvēka radīta pasaule. Tur ikvienam brīvi ir iespējams izvēlēties gan vidi, kurā atrasties, gan sabiedrību ar kuriem komunicēt. Attiecīgi cilvēki neapgrūtina viens otru, jo garlaicīgās lietas e-vidē ikviens viegli var pārscrollēt – brīvi izlaist līdz tam punktam, kur atkal atrod kaut ko savai ievērībai cienīgu. Līdz ar to arī citu cilvēciskās vājības kā, piemēram: ne-pacietība, ne-iejūtība, ne-ieinteresētība, mūs apgrūtina pavisam niecīgi. Savus sarunas vai diskusiju partnerus mēs varam iedomāties, iztēloties, uzburt pēc sava tēla un sapratnes – tā sacīt ņem ārpasaules reālos cilvēkus un “iekasto” viņus savas izpratnes veidotajos rāmīšos un pēc tam attiecīgi ar šiem rāmīšiem manipulē, pārbīdot tos kā failus no viena foldera citā, vai ļaunākajā gadījumā vienkārši izgaisinot ar vienu “klikšķi.”

Īstenībā virtuālā no n e-virtuālās vides būtībā neatšķiras. Ja mēs to apskatām nevis [pa]saules gaismā, bet gara acīm – allaž “brīnos” par fenomenu, ka (kā) “radošais” cilvēks e-vidē cenšas kļūt par sava līmeņa (veida) e-dievu. Principā nav jābrīnās, drīzāk skumji jānoraugās, kā elektroniskā virtualitāte burtiski ir materializējusi ilūziju pasauli.

Vēl precīzāk sakot – ne vien jānoraugās, bet sanāk arī piedalīties. Līdzīgi kā to atrodam Jāņa evaņģēlija 17.nodaļā: esmu e-pasaulē, bet neesmu no e-pasaules. Kāpēc? – Atbildi uz šo ikviens drīkst meklēt Rakstos, piemēram, Mateja 28:19.

Par ko kristieši diskutē internetā?
Lai cik tas dīvaini neliktos – vismazāk par Kristu un Bībeli.

Tiek diskutēts par draudzes piederību, par visādām praksēm un mācībām, par personālijām un dzīvi.

Kādi tam ir iemesli?
Grūti pateikt. Iespējams, identitātes zudums. Pasaule dezorientē kristieti ar reklāmām un saukļiem tik tālu, ka tiek pazaudēts atziņas pamats – Svētie Raksti, un cilvēks sāk spriest un rīkoties saskaņā ar prāta un pasaules spriedumiem, pēc izdevīguma un konformisma principiem. Grūti tagad ir pasargāt sevi no pasaules neaptraipītu un būt nomodā par sevi pašu un mācību, tas ir, sludināto vēsti, neskatoties uz to, ka ar to saistās Dieva apsolījums – tā tu izglābsi sevi un tos, kas tevi klausās.

Tātad vairāk vajag internetā Dieva vārdu?
Būtiskākais ir palikt Dieva vārdos dzīvē, un līdz ar to internetā. Tas ir reizē viegli un sarežģīti, tāpat kā kristietis ir vienlaicīgi svēts un grēcinieks. Pēc miesas esam grēcinieki, pilni kārdinājumu un grēku, no otras puses esam svēti Jēzus Kristus dēļ. Bībele skaidri atklāj postu un bēdas, kādās esam nonākuši grēka dēļ. Dievs nepieļauj nekādus kompromisus un tirgošanos. Mūsu dzīves nepelna ne grasi. Tādēļ Svētie Raksti māca, ka visu glābjošo bagātību dāvā Dievs savā žēlastībā Jēzus Kristus nopelna dēļ. Šeit nav runa par lietu, sniegu vai ēdienu, ko arī bagātīgi piešķir Dievs, bet mūžīgo dzīvošanu, tieši tādēļ mums ir jāpaliek Dieva vārdos, un jāglabā Kristus Evaņģēlijs skaidrs un nesagrozīts – gan dzīvē, gan internetā – jo tas nav mūsu, bet Kristus Evaņģēlijs. Vienīgi Dieva vārds dāvā glābjošu ticību un Svēto Garu, kas mūsu nevis remontē, bet augšāmceļ jaunai dzīvei Jēzū Kristū. Lūk, un mūžīgā dzīvošana iesākas jau šīs dzīves laikā. (Lk.17:21) Kas gan cits ir kristīga dzīve – dzīve no Dieva žēlastības un Dieva vārda – ja ne mūžīgās dzīvības iesākums.

Kā vērtējat līdzšinējo darbību?
Ļoti gribas skaitīt apmeklētājus, bet tas nav rādītājs. Līdz šim esam saņēmuši ļoti dažādas atsauksmes, ierosinājumus, priekšlikumus, kā arī aizrādījumus gan no e-baznīcēniem, gan viesiem. Mēs visu rūpīgi izvērtējam, un turpmākajā darbā ņemam to vērā pieturoties tikai pie viena principa: “Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.” [Ap.d.5:29]

Mūsu mērķis nav kādu nepamatoti aizskart. e-BAZNICAi ir jābūt visu e-baznīcēnu baznīcai internetā saskaņā ar mūsu e-NOTEIKUMIEM.

Mēs ar prieku izskatīsim gan e-baznīcēnu ierosinājumus, gan iesūtītos rakstus. Mēs aicinām ikvienu iesaistīties e-BAZNICAs veidošanā, lai tā kļūtu kaut vai par mazu daļiņu no mūsu kopējā uzdevuma, jo kristieši ir zemes sāls un gaišums pasaulei. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. [Mt.5:13-16]

Ielūkojieties e-BAZNICĀ regulāri, un Jūs neko nepalaidīsit garām. Visas mūsu ieceres un centieni tiks īstenoti savā laikā, kad to pašķirs Dievs, kuram pieder viss gods un pateicība.

* – e-ntuziastu e-projekts e-BAZNICA e-vaņģēlijs e-pasaulēAbonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.