Ieskaties

4 komentāri par “Patiess Dievs [1.daļa]

 1. ” tajos, kas domā, ka miesā ir nācis un krustā sists pats Dievs Tēvs.”

  Kur šeit ir iebildums pret Kristus dievišķumu?

 2. Modālisms nav tā ļaunākā herēze. Man pat ir grūti to nosaukt par herēzi.
  Raksti māca, ka Jēzus Kristus ir miesā nācis Dievs Tēvs.
  “7. Ja jūs Mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī Manu Tēvu. Jau tagad jūs Viņu pazīstat un esat Viņu redzējuši.”
  8. Filips Viņam saka: “Kungs, rādi mums Tēvu, tad mums pietiek.”
  9. Jēzus viņam saka: “Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip? Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: rādi mums Tēvu?
  10. Vai tu netici, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī? Vārdus, ko Es jums saku, Es nerunāju no Sevis; bet Tēvs, kas pastāvīgi ir Manī, dara Savus darbus.”

  Dievs ir Gars(1.Moz.1:2). Mūžībā nav jēdziena trīsvienība, tas ir attiecināms tikai uz miesā nākušā Dieva – Jēzus Kristus pestīšanas misijas laiku. Konkrētā laikā, konkrētā telpā. Ja mēs ticam ka Dievs ir trijās personās jau pirms pasaules radīšanas un tāds paliek arī pēc pastarās tiesas, tad lokies kā gribi, bet mums sanāk 3 Dievi! Tomēr nav triju Dievu, bet viens vienīgs Dievs saskaņā ar sv. rakstiem. Neparvelti Dieva vārds nemāca mūs saprast un definēt Dievu kā trīsvienību. Nav Rakstos tāda jēdziena. Tā ir cilvēcīgam prātam saprotamāka un tikai laicīga konstrukcija. Tas ir vajadzīgs tikai mums, lai saprastu pestīšanas plānu. Bet to ka Dievs ir viens mēs lasām katrā bībeles lappusē.

  Kopsavilkums:
  Svētais Gars ir Dievs Tēvs, kas iemiesojās Cilvēkā Jēzū Kristū – Dieva Dēlā un atpestīja pasauli.

  ps
  Esmu tikai grēcīgs cilvēks un vienmēr pieļauju iespēju ka varu kļūdīties.

 3. draugs didaskalos,
  protams, protams, ka modālisms nav tā ļaunākā herēze un musulmaņi noteikti nonāks debesīs, jo kā gan 1+1+1 var būt 1? tas taču nav loģiski, lai gan Raksti to tā eksponē…

  ar cieņu
  Jūsu e-minence

Atbildēt