249. Kāda ir mūžīgā dzīvošana?


Sātana dzīvais vārds

Studentu kopmītnēs mēdz izplatīties baktērija neisseria Meningitidis (meningokoku infekcija), ar kuru var inficēties neatkarīgi no vecuma. Šī baktērija iekļūst cilvēka asinsritē un no turienes nonāk nervu sistēmā. Tālāk tā var iekļūt cilvēka smadzenēs un pat izraisīt nāvi.

Sātana dzīvais vārds


VELNAM IR PADOMĀ LĪDZĪGS GARĪGĀS INFICĒŠANAS UN PAZUDINĀŠANAS PLĀNS

Šī baktērija ir neredzama. Neredzami ir arī velna uzbrukumi tavam prātam. Lai gan velns tevi kārdina grēkot redzamā veidā (tenkot, iekārot, melot, dusmoties), sātana primārais mērķis ir iespiesties tavā prātā, pārņemt to savā varā un uz mūžiem pazudināt tavu ticību un dvēseli (2.Kor.4:4). Kā ilustrāciju velna uzbrukumiem tavam prātam var izmantot arī dzejnieka Ovīdija darbu Metamorfozes, kurā mistisks pūķis uzbrūk Kadmusa galvai.

Kaut arī šīs gleznas pamatā ir mīts, to nekādā ziņā nevar teikt par velna apzinātajiem uzbrukumiem tavam prātam. “Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām” (1.Tim.4:1). Līdzīgi baktērijām velna mācības un centieni ir “dzīvi un darbīgi”. Tiklīdz kā šīs mācības iespiežas tavās smadzenēs, tās gluži kā infekcijas slimība var izraisīt bojāeju.

KĀ GAN VELNS IEZOGAS MŪSU PRĀTĀ?

Baciļi var nonākt mūsu organismā ar nesterilas pārtikas starpniecību. Velns rīkojas līdzīgi. Viņa dēmoniskās “mācības” (1.Tim.4:1) “pielīp” laicīgām mācībām, idejām un filozofijām, tādējādi slepus nonākot mūsu prātā. Padomājiet — baciļi iekļūst mūsu organismā arī ar šķietami tīras, veselīgas pārtikas starpniecību. Līdzīgi arī velns bieži vien iemanās iefiltrēt nelielus savu dēmonisko un graujošo mācību fragmentus citādi cienījamās kristīgās grāmatās un rakstos. Tādēļ Sv. Pāvils mūs brīdina: “Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu” (Kol.2:8).

KĀ IZVAIRĪTIES NO TĀ, KA VELNS IEKĻŪST TAVĀ PRĀTĀ UN KONTROLĒ TO?

Minēsim kādu uzskatāmu salīdzinājumu. Arī tad, ja ikdienā patērējam tīru, veselīgu pārtiku, kopā ar to mūsu organismā var nonākt baktērijas. Ar vairumu šo baktēriju sekmīgi tiek galā mūsu organisma imūnsistēma. Tomēr reizēm baktērijas izrādās spēcīgākas par to, un tad mums ir jāņem talkā zāles. Lietojot pareizās zāles, tās ātri vien tiks galā ar mūsu organismā esošajām baktērijām. Tā ir laba vēsts mūsu organismam!

Tāda pat labā vēsts ir pieejama arī mūsu garam! Pateicoties Kristības spēkam un regulārai dzīvā Dieva vārda uzklausīšanai, kā arī Viņa dzīvinošā sakramenta uzņemšanai, tevī ienāk un mīt Kristus! (Jņ.14:23). Ja tevī mīt Jēzus, tad, pat ja velnam izdosies ar citādi patiesu mācību starpniecību tevī iefiltrēt arī pa kripatai savu maldu, Kristus un Viņa vārds uzveiks šīs “dēmonu mācības” (1.Tim.4:1). To Viņš paveiks, vispirms mudinot tevi atpazīt šīs dēmoniskās mācības un tad liekot tev tās noraidīt.

“Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi” (2.Kor.10:3–5).

NEĻAUJ VELNAM SEVI PIEVILT UN MALDINĀT

Iespējams, tev varētu šķist, ka apgalvojums par sātana mācībām kā reālu, “dzīvu” spēku ir nedaudz pārspīlēts. Taču Jēzus Saviem mācekļiem deva nepārprotamu brīdinājumu: “Pielūkojiet un sargaities no farizeju un saduķeju rauga” (Mt.16:6). Sākumā Jēzus mācekļi neizprata šo Viņa vārdu nozīmi. Taču vēlāk viņi saprata, ka Viņš nedomāja raugu, ko izmanto maizes cepšanai, bet gan farizeju un saduķeju mācību. Jēzus norādīja, ka velna iedvesmotas mācības nav bezdarbīgas un inertas — kā smilts vai dubļi. Patiesībā tās ir kā raugs, kas aizvien plešas plašumā.

VAI IR KĀDI PIERĀDĪJUM TAM, KA MŪSDIENĀS VELNS IR PIEVĪLIS VAIRUMU CILVĒKU, ARĪ KRISTIEŠUS?

Velns ir pievīlis daudzus cilvēkus, liekot viņiem domāt, ka tie var skatīties pornogrāfiskas filmas vai internetā vērot piedauzīgus attēlus, vienlaikus paliekot ārpus to ietekmes. Tie ir vieni no visizplatītākajiem un iedarbīgākajiem velna izmantotajiem maldiem. Jebkuras ainas vai idejas nāk vai nu no Dieva, vai velna. Ja kādas ainas iekļūst tavā prātā, tās tur turpina dzīvot. Tu nevari izvairīties no to ietekmes. Idejas, kas nāk no velna, ir kā dzīva un ļauna sēkla (Mt.13:25), kas atstāj ietekmi uz tavu prātu un nereti pat pārņem to savā varā.

TEV IR DROŠA CERĪBA KRISTŪ JĒZŪ: VIŅŠ TEVI PASARGĀS!

Tavs palīgs un vienīgā cerība cīņā pret velnu ir mūsu dārgais Pestītājs, Jēzus. Kristību brīdī Jēzus ienāk mūsos un vada mūsu domas (1.Kor.2:16), kā arī cīnās ar velnu, kad tas mēģina mūs sakārdināt, pārņemt savā varā un pazudināt (Mt.12:29). Un, pat ja velnam izdodas ar viltu iespiesties tavā prātā, tad nešauboties un ar prieku atkārto šo Sv. Pāvila liecību: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani” (Gal.2:20).

    Dārgais Kungs Jēzu, ļauj man apzināties, ka velns vispirmām kārtām tīko pēc mana gara un dvēseles. Ienāc manī caur Savu dzīvo vārdu un aizstāvi mani (Jņ.14:23), lai ar Tava Kristības brīnuma palīdzību uzveiktu velnu un visas viņa mācības, pat ja tās iesakņojušās manī bez manas ziņas. Es pateicos Tev, Kungs Jēzu, ka Tu cīnies pret sātanu manī. Tavā vārdā, kas uzveic velnu, es ar pilnu pārliecību lūdzos. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.