Ieskaties

3 komentāri par “Kas palīdz pret velna apsūdzību?

  1. Ebr.10:26 Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, 27 bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. 29 Cik gan smagāku sodu, jūs domājat, pelnīs tas, kas Dieva Dēlu minis kājām un derības asinis, ar ko viņš svētīts, turējis par nesvētām un žēlastības Garu nievājis.

    Kā gan savādāk lai nosauc manu ikdienas grēkošanu, ja ne par tīšu?? :(

  2. Zini, ir atšķirība starp tīšu un tīšu. :) Lai gan spekulēt ar to nav veselīgi. Drīzāk gan jāseko šīs pašas vēstules sākumā lasāmajam ieteikumam – par privilēģiju glābties pie žēlastības troņa. Majestātisks pants un iespēja!

  3. tad visbriesmīgākais ir izplatīt patiesības vārdu, jo nav neviena, kas to sāņēmis vairs nekad negrēkotu tīši! protams, ka ne par to iet runa, jo ir atšķirība vai mēs tīši paliekam grēkā tādējādi grēkodami pret Dieva žēlastību, vai mūsu grēks gan ir tīšs, bet bauslības izbiedēti mēs bēgam prom no grēka un meklējam atkal savu glābšanu!
    Tas tāpat kā, ja kas tīši paliek ugunskurā, tas sadeg, taču pat ja mēs tīši iebāžam roku un nepretojamies dabīgajai balsij, atraut roku, mēs tiekam izglābti!

Atbildēt