263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?


Kur Jēzus ir pašlaik?

Dievs savā izaicinošajā vārdā ir atklājis vienu no lielākajiem noslēpumiem: Jēzus ir uzkāpis debesīs “lai visu piepildītu” (Ef.4:10).

Kur Jēzus ir pašlaik

Tomēr tāpat kā citi Dieva lielie noslēpumi, arī mūsu Kunga mācība par to, ka Jēzus tagad PIEPILDA VISAS LIETAS, tiek uztverta ar šaubām un neuzticību. “Kā gan tas iespējams,” dažs jautā, “ka Jēzus pēc uzkāpšanas debesīs var būt ar mums kopā ne vien garīgi, bet arī fiziski?”
visu
Dieva skaidrā vārda apšaubīšana nav nekas neparasts. Kad Jēzus bija stāstījis par citiem Dieva lielajiem noslēpumiem, Viņa mācekļi sacīja: “Šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties?” (Jņ.6:60).

Nav būtiski, vai Dieva lielie noslēpumi, ar kuriem saskaramies ik dienas, ir loģiski un saprātīgi, vai nē. Nozīme ir tam, ka Dievs savu vareno mācību ir pasludinājis savai baznīcai un jums, lai tas jums nāktu par labu un nestu svētību. Jēzus ir “uzkāpis augstāk par visām debesīm, LAI VISU PIEPILDĪTU” (Ef.4:10).

Šie jautājumi un atbildes jums tiek piedāvāti tāpēc, lai palīdzētu ieraudzīt Dieva vēlmi, ka šī Viņa vārda daļa nestu jums īpašu svētību.

KĀPĒC IR TIK GRŪTI PIEŅEMT DIEVA VĀRDU, KA JĒZUS IR UZKĀPIS DEBESĪS “LAI VISU PIEPILDĪTU”?

Cilvēka saprāts un loģika nespēj aptvert, ka uzkāpjot debesīs Jēzus nav devies uz kādu tālu vietu. Uzkāpjot debesīs Jēzus ar nolūku sacīja: “Es esmu pie jums ik dienas” (Mt.28:20).

VAI MĒS TO VARĒTU KAUT KĀDĀ VEIDĀ SAPRAST, LAI ARĪ NEPILNĪGI?

Mēģinot saprast to, kā Jēzus var būt ar mums kopā, kaut arī mēs Viņu neredzam, mēs varam izmantot analoģijas un salīdzinājumus. Tomēr mums allaž jāpatur prātā, ka šo salīdzinājumu sniegtais skaidrojums nav pilnīgs.

VAI IR KĀDAS ANALOĢIJAS, KAS, KAUT ARĪ NIECĪGĀ MĒRĀ, PALĪDZĒTU SAPRAST ŠO LIELO NOSLĒPUMU, KAS MUMS NES TIK LIELU DEBESU TĒVA SVĒTĪBU?

Mēs piedāvājam divas analoģijas, kas varētu palīdzēt saprast, kā kāds var būt klāt, kaut arī mēs to neredzam:

Agrā rītā zemākās vietās var redzēt miglu. Pēc dažām stundām, kad saule ir sasildījusi gaisu, migla izzūd. Tomēr mitrums, kas ir gaisā un veido miglu, neizzūd. Mitrums aizvien vēl ir gaisā, tikai citā – neredzamā veidā. Līdzīgi arī Jēzus uzkāpdams debesīs nedevās prom uz kādu tālu vietu. Viņš ir palicis kopā ar mums, kā jau solījis.

Slimnīcu jaundzimušo palātās mēdz būt uz vienu pusi caurredzama stikla logi. Medmāsa caur šādu logu var redzēt bērniņus, pati paliekot neredzama. Tādējādi bērna vecākus un pārējos netraucē māsas klātbūtne, bet viņa tajā pašā laikā aiz šāda loga ir ļoti tuvu, lai varētu sniegt nepieciešamo palīdzību. Līdzīgi arī Jēzus ir mūsu tuvumā, lai arī mēs Viņu nevaram redzēt.

KĀPĒC JĒZUS KLĀTBŪTNE MUMS IR TIK SVARĪGA? VAI VISPĀR IR JĀDOMĀ PAR TO, KUR JĒZUS ŠOBRĪD ATRODAS, LĪDZ VIŅŠ KĀDU DIENU PIE MUMS ATGRIEZĪSIES?

Šis noslēpums ir cieši saistīts ar Jēzus klātbūtni Svētajā Vakarēdienā. Tie, kuri uzskata, ka Jēzus uzkāpdams debesīs ir devies kaut kur tālu prom, tāpat arī domā, ka Svētajā Vakarēdienā Viņš nav klātesošs savā miesā, bet gan savā veidā “dievišķi” jeb “garīgi” klātesošs. Tādējādi viņi uzskata, ka saņemot maizi un vīnu Svētajā Vakarēdienā netiek saņemtas Jēzus miesa un asinis. Jūs varat, tā teikt, vienīgi savā prātā sastapties ar Jēzu.

Tas būt tāpat kā saņemot no ārsta zāles uzskatīt, ka patiesībā šīm zālēm nav nekādas iedarbības, ka tās nespēj dezinficēt un jūs dziedināt, jūs vienīgi varat domāt par šīm zālēm. Tāpat arī ja jūs uzskatāt, ka Jēzus ir tikai garīgi klātesošs, un neticat Viņa miesīgai klātbūtnei, jūsu neticība liedz Viņa šķīstījošajai un dziedinošajai svētībai darboties jūsos (1.Kor.11:27-29). Tādējādi, ja jūs šādi lasāt un saprotat iepriekšminēto mācību, TAS KĀ DIENA PRET NAKTI ATŠĶIRAS NO DIEVA VIEDOKĻA, KA JĒZUS IR UZKĀPIS DEBESĪS, “LAI VISU PIEPILDĪTU” (Ef.4:10).

KUR TAD IR DEBESIS?

Debesis ir tur, kur ir Jēzus. Debesis nav kāda vieta, kas atrodas bezcerīgi tālu no mums, bet ir klātesošas, kad vien Jēzus ir klātesošs. Tāpēc arī Vēstules ebrejiem autors par kristiešiem, kas ir miruši, var runāt kā par tādiem, kas ir “ap mums” (Ebr.12:1). Un tāpēc arī par eņģeļiem ir teikts, ka tie atrodas Dieva klātbūtnē arī tad, kad viņi Dieva uzdevumā parādās šeit virs zemes (Mt.18:10 un Lk.1:19). Bez tam mums jāpatur prātā arī tas, ka ir daudz tādu lietu par Dievu un debesīm, ko mēs skaidri sapratīsim tikai tad, kad tas mums tiks pilnībā atklāts Pastarajā dienā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.