128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Cīņa starp divām valstībām

NETICAMS ATKLĀJUMS!

Britānijas enciklopēdija to dēvē par “vienu no visdramatiskākajiem cilvēces atklājumiem.”

Cīņa starp divām valstībām

Gadsimtiem ilgi cilvēki prātoja, kas izraisa infekcijas un slimības. Ikviens redzēja to rezultātus, taču nevienam neizdevās noteikt cēloni. Un tad, pirms trīsarpus gadsimtiem, kāds mazizglītots holandiešu zinātnieks vārdā Antonijs Lēvenhūks (1632-1723) ar pašdarināta mikroskopa palīdzību pirmo reizi ieraudzīja baktērijas un slimības izraisošos mikrobus!

Bībeles lasīšana un studēšana mazliet līdzinās darbam ar mikroskopu. Lasot un studējot Bībeli, mēs piedzīvosim dramatiskus atklājumus savā garīgajā dzīvē. Tā, piemēram, Dieva vārds mums atklāj, ka mēs visi cīnāmies pret neredzamiem spēkiem, kuri inficē, nomoka, paverdzina un pat sagrauj nevis mūsu miesas, bet gan prātu un dvēseli! Šajā cīņā esam ierauti mēs visi. Neviens nav neitrāls. “Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās,” raksta apustulis Pāvils, “bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā” (Ef 6:12).

Šī varenā cīņa starp tumsības un gaismas valstībām atgādina Jāņa atklāsmes grāmatā 12:7-9 aprakstīto Miķeļa un viņa eņģeļu cīņu pret velnu, kas mākslinieciski atspoguļota šajā flāmu mākslinieka Fransa Florisa (1516-1570) gleznā. Tā ir nežēlīga un neredzama cīņa, kurā piedalāmies mēs visi. Piedzimstot mēs, paši to neapzinoties, nonākam Dieva ienaidnieku pusē (Rom.5:10), velna valstībā un viņa varā (Ef.2:2).

Taču mums nav jāpaliek velna un ļauno garu varā un ietekmē. Kad Jēzus, krustā sists, iesaucās: “Viss piepildīts,” Viņš deva izšķirošo triecienu velnam. Ar Jēzus palīdzību mēs varam atbrīvoties no velna valgiem. Vēstulē romiešiem, 6.nodaļā, apustulis Pāvils skaidro, kā, pateicoties Kristībā saņemtajai Dieva ticības dāvanai, mēs esam vienoti ar Kristu un Viņa augšāmcelšanās spēkā svinam uzvaru pār velnu.

Iesakām uzmanīgi izlasīt šo Vēstules romiešiem nodaļu. Apustulis Pāvils norāda: “Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam” (Rom.6:11). Tā ir prieka vēsts jums! Jēzū Kristū debesu Tēvs “mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana” (Kol.1:13-14).

Pateicība Tam Kungam par Jēzū un Viņa Kristības veltē dāvāto brīnišķo atpestīšanu no tumsības valstības. Tomēr, lai gan jau šajā dzīvē mēs mītam Dieva valstībā, cīņa ar velnu turpināsies līdz pat brīdim, kamēr mēs nonāksim debesīs.

UZVARA AR DIEVA VĀRDA ZOBENU!

Ik reizi, kad jums nākas saskarties ar velna kārdinājumiem, sekojiet Jēzus piemēram kārdinājumu brīžos: pretojieties Sātanam ar Dieva dzīvo un aktīvo vārdu. Viņam nebūs citas iespējas kā vien bēgt (Mt.4:3-11).

Pirms piecsimt gadiem Mārtiņš Luters sekoja Jēzus piemēram, vadot reformācijas cīņu. Apzinoties, ka viņa cīņa ir pret velnu un viņa valstību, tajā skaitā pret “ļaunajiem gariem pasaules telpā,” Luters nepaļāvās uz savām spējām vai intelektu. Šajā cīņā viņš paļāvās vienīgi un tikai uz Dieva dzīvo un aktīvo vārdu. Savā pazīstamajā dziesmā “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils” Luters raksta:

“Viens vārdiņš spēj to aizdzīt.”

Šis vārdiņš ir nevis vienkārši kāda gramatiska forma vai izteiksmes līdzeklis, bet gan Dieva varenais spēks. Pilnībā uzticoties Dieva vārda pestīšanas spēkam, Luters turpina:

“Grib tie mūs nāvē dzīt un mantu nolaupīt, lai notiek Dieva prāts, tiem labums nav nekāds; mums debess manta paliek!”

Pārdomājot savu stāvokli garīgajā karā starp divām valstībām, esiet droši. Paļaujieties uz Jēzu. Velnam pretstatiet dzīvo Dieva vārdu. Sekojiet Sv. Pāvila padomam, tverot “Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu” (Ef.6:17). Mācieties no Lutera, kas ik dienas dzīvoja Dieva vārdā. Dziediet Dieva vārdu, mācieties to no galvas, paturiet Dieva dzīvo vārdu savā prātā, izrunājiet šo vārdu skaļi. Ik dienas turiet Dieva vārdu savā sirdī, un velns nespēs palikt jūsu tuvumā.

Pirms vairākiem gadsimtiem cilvēki bija bezpalīdzīgi pret baktērijām; viņi ne tikai nezināja, kā pret tām cīnīties, bet arī to, ka tās vispār pastāv. Mūsdienās daudzi cilvēki kļūst par velna un viņa valstības spēku upuriem tādēļ, ka neapzinās šo ļauno garīgo spēku eksistenci. Taču jūs zināt, ka jums ir ik dienas jāizcīna cīņa ar “tumsības pasaules valdniekiem,” tādēļ bruņojieties ar “Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu” (Ef.6:17). Šajā cīņā saglabājiet drošu prātu, jo debesu Tēvs “mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana” (Kol.1:13-14).

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.