352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?


Jēzus pārsteidzošā mācība

Vairums cilvēku ir pārsteigti, uzzinot, ka ik dienas pasaulē notiek cīņa starp divām neredzamām valstībām (Atkl.12:7-12). Taču vēl vairāk daudzus cilvēkus izbrīna tas, ka viens no šiem garīgajiem spēkiem pārvalda viņu dzīvi un nosaka viņu likteni mūžībā (Ap.d.26:18). Mūs katru vada viens no šiem spēkiem. Izņēmumu nav. NEVIENS NEVAR BŪT NEITRĀLS!

Jēzus pārsteidzošā mācība

Viena no šīm valstībām ir Dieva valstība, par kuru tik bieži runājis Jēzus (skat. Mt.13). Otru valstību Sv. Pāvils Ef.6:12 tēlaini raksturo kā “ļaunos garus pasaules telpā.”

Tāpat kā savā laikā Dievs brīdināja Kainu (1.Moz.4:7), tā Viņš brīdina arī mūs, ka velns ik dienas mēģina mūs gūt savā varā (1.Pēt.5:8). Taču Dievs nebūt nevēlas, lai mēs zaudētu dūšu. Jau šīs dzīves laikā mūsu žēlīgais debesu Tēvs caur Savu Dēlu, Jēzu Kristu, “mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā” (Kol.1:13). Tādēļ mums nav jābīstas, ka velns varētu gūt kontroli pār mūsu šīs zemes dzīvi (1.Jņ.4:4) vai pazudināt mūs mūžībā.

Šī ir tā pati labā vēsts par Dieva valstību, kuru Jēzus sludināja savas kalpošanas laikā (Mk.1:15). Kā to atspoguļo šajās lappusēs redzamā glezna, ik dienas Jēzum sekoja lieli cilvēku pūļi (Mk.1:45). Daudzi saprata, ka Jēzus spirdzinošie vārdi par Dieva valstību tiem piedāvā palīdzību un cerību, ko nespēj sniegt šī pasaule. Jēzus “redzēja daudz ļaužu, un Viņam sirds par tiem iežēlojās, .. un Viņš sāka tos daudz mācīt” (Mk.6:34).

Šo pašu palīdzību Jēzus mums piedāvā arī šodien. Mēs ceram, ka palīdzēsim jums gūt jaunu spēku un cerību, uzzinot vairāk par Jēzu un Viņa valstību. Šīs dzīves laikā mēs nevaram izvairīties no cīņas ar ļauno. Taču mēs varam neļaut viņam pārvaldīt mūsu dzīvi. Mēģināsim noskaidrot, kā mēs varam atbrīvoties no velna ietekmes un uz mūžīgiem laikiem nonākt Dieva valstībā jau šīs dzīves laikā!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.