121. Kā Dieva sods skar arī pēcnācējus?


Jēzus vienmēr ir blakus

“Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” [Mt.28:20]

Jēzus vienmēr ir blakus


Gadu mijā mēs katru reizi mēdzam jautāt: kas notiks nākamajā gadā? Kas notiks mūsu ģimenē un baznīcā, mūsu zemē un pasaulē? Reizēm šie jautājumi ir gluži pavirši. Tie nozīmē tikai: “Būtu ļoti interesanti zināt, kas notiks.” Bet reizēm šie jautājumi izaug no dziļa nemiera: “Vai būs ļoti grūti? Vai tiksim galā?”

Grūtības katrā atsevišķā gadījumā būs atšķirīgas. Tās var būt saistītas ar slimību, darbu, bezdarbu, badu, trūkumu, iespējams, pat karu. Mēs varam piedzīvot vientulību, citu cilvēku nicinājumu, vajāšanas, varbūt cietumsodu vai nāvi. Vai nāks kāda palīdzība, ja kaut kas tāds mums būs lemts nākamajā gadā?

Mums visiem ir patvērums Dievā. Tas nozīmē, ka mēs varam vērsties pie Viņa visās vajadzībās. Tas skaidri izteikts Jēzus apsolījumā mācekļiem: “Es esmu pie jums ik dienas.” Tas nozīmē, ka nav grūtību, kas varētu kļūt pārāk lielas. Visdziļākajā nelaimē mēs varam būt ar Jēzu, jo Viņš ir apsolījis būt ar mums. Bet uz ko attiecas šis apsolījums?

Bez šaubām, uz visu pasauli un visiem cilvēkiem, jo viņi ir Dieva radīti. Taču īpaši šis apsolījums attiecas uz Jēzus mācekļiem: ja mēs turamies pie Dieva apsolījumiem, kas tika doti, kad mēs tikām kristīti Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, mēs esam ar Jēzu Kristu, mūsu Kungu un Pestītāju. Tad mēs varam palikt cerībā un drošībā, lai kas mūs piemeklētu nākamajā gadā vai turpmāk.

    Mūžīgais Dievs, esi mūsu patvērums nākamajā gadā. Turi pār mums Savas rokas, lai pār mums nāktu kas nākdams. Tevī ir visa mūsu cerība. Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.