Ieskaties

6 komentāri par “Luteriskā ticība un tās liktenis

 1. Nu tas jau ir pār strību – kur bībelē ir norādīts, ka mācītājam ir pienākums kontrolēt, kas saņem vakarēdienu? Vai tur nav tā rakstīts, ka katrs pats lai sevi pārbauda? Un ja nu cilvēks no citas konfesijas nāk ar pareizu ticību – nevajag uzspiest kaut kādu birku. Ja tai pašā KLB viena daļai nav precīzas izpratnes par visu, bet ir pareiza ticība pamatdoktrīnās, tad sanāk ka tās nepareizās un kļūdainās var norakstīt uz visu kopienu? Ja daži angļi sagāna Brīvības pieminekli, vai mēs to varam norakstīt uz visu nāciju? Nē, katrs pats par sevi atbild.

  UN kā tad luteriskā mācība apgalvo, ka Dieva Vārds padara sakramentu par sakramentu, nevis tur ticības pareizums, tā ka apšaubīšana par vakarēdiena patiesumu ir apmelošana

 2. draugs, kamdēļ tu tik karsti iededzies pret KLB?
  vai KLB pret tevi kādu netaisnību pastrādājusi?
  – – –
  un paskaties uz sevis teikto no otras puses :
  Ja daži angļi sagāna Brīvības pieminekli, vai mēs
  varam teikt, ka neviens no tās nācijas to nav darījis?

  Jā, katrs pats par sevi atbild,
  bet tamdēļ jau tas nešķīstais no savējo vidus ir jāizraida
  lai neviens nevarētu teikt, ka “Jūsējie” tā to dara.

  tamdēļ draudziņ, ir gan mācītājam jāatur nākt pie svētā vakarēdiena
  tādus, kuri dzīvo atklātā grēkā un draudzei jāizraida no sava vidus, kas atkrituši no veselīgās mācības
  – – –
  ja tu gribi būt pasaules draugs (tāds pats kā romas pāvests)
  un sludināt, ka visi (kas vēlmi izrādījuši) nāks debesīs
  tad tu nevari būt Dieva draugs …nedz arī debesu
  valstības pilsonis.
  Ja tu gribi būt draugos ar herētiķiem, tu nevari būt ortodokso draugs.

 3. es neidegos pret KLB, bet gan pret šo konkrēto rakstu. Neviena atziņa nav pilnīga, bet piekrītu, ka ir kāds minimums, bez kura vispār cilvēku par kristieti uzskatīt nevar, tomēr ja vēlies vērtēt tik sīkumaini, tad kas teicis, ka tevis paša atziņa ir 100% perfekta? Tas, ka cilvēkam nav absolūti skaidri pilnīgi visi ticības artikuli, bet ir patiesa ticība uz Jēzu Kristu, Dieva Dēlu kā Pestītāju, tad ar to pietiek, lai viņš tiktu pestīts un līdz ar to uzņemts kā pilntiesīgs draudzes loceklis. Citādi sanāk, ka bez doktora grāda teoloģijā jūs vispār nevienu savā vidū neuzņemat.

 4. Ingar izlasi uzmanīgi:

  “Senā baznīca cilvēku uzskatīja par pareizi vai citādi ticošu atkarībā no tās ticības apliecības jeb konfesijas, kurai viņš piederēja. Sadraudzība, kurā viņš atradās, baznīca, kurai viņš piederēja, tika parādīta līdz ar Sakramenta saņemšanu.. Ar savu līdzdalību kādas baznīcas Sakramentā kristietis pasludina, ka šīs baznīcas ticības apliecība ir arī viņa ticības apliecība. Tā kā nav iespējams vienlaikus turēties pie divām atškirīgām ticības apliecībām, tad nevar arī saņemt Vakarēdienu divās baznīcās, kuru ticības apliecības atšķiras. Ja kāds tomēr tā rīkojas, tad viņš noliedz pats savu ticības apliecību, vai arī viņam vispār tādas nav.”

 5. atvērtā dievgalda prakse kļūst arvien vairāk un vairāk izplatīta. Šajā sakarībā zviedru teologs T. Hardts secina:

  “Prasībai pēc interkomūnijas nekad nav beigu, bet tai jāturpinās līdz tiks sasniegta neierobežota savstarpēja komūnija. Pēc tam, kad luterāņi Vācijā pie saviem altāriem pieņēma reformētos, viņiem jau drīz nācās pieņemt arī metodistus, baptistus un menonītus. Tas ir dabiski, jo jautājumā par baznīcas sadraudzību visu moderno diskusiju pamatā ir pieņēmums, ka vienas noteiktas patiesības nav, ka mēs dzīvojam tumsā, kurā jebkurš mēģinājums pretendēt uz patiesību ir amorāls.”

 6. Roberto, nu nav bībelē nekur tā rakstīts, ka jābūt pilnīgai atziņai visos ticības artikulos, tur vispār minēts tik vien, kā Jēzus miesas un asiņu izšķiršana, galvenais ir ticēt, ka Jēzus ir Kungs un Pestītājs, kurš Pats sevi sniedz, savas asinis vīnā un miesu maizē, turklāt nekur nav teikts, ka mācītājam vajadzētu visus izklaušināt, bet ka katrs pats lai skatās un atbild par savu atziņu. Ja vakarēdienā saņemam patiesu miesu un patiesas asinis, tad viss ir kārtībā un man nav jābaidās par to, ka kādam no dalībniekiem varētu būt greiza izpratne kādā no ticības artikuliem, ja mācītājs man pasniedz to, kā Jēzus miesu un asinis, tad ar to pietiek, jo sakraments nav atkarīgs ne no mācītāja, nedz draudzes locekļa ticības un pareizas vai nepareizas atziņas, vakarēdienu par sakramentu padara Dieva vārds un Kristus apsolījums un to apsolījumu saņem ikviens, kurš tam tic

Atbildēt