120. Pār kuriem nāks Dieva sods?


Lūgšana divdesmit piektajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Kungs, Tu stiprais un dusmīgais Dievs! Mēs ne vien dzirdam tavos svētajos vārdos, ka grēki ir negantība tavās acīs, bet redzam ar savām acīm, kā tu grēkus sodi līdz trešam un ceturtam augumam.

negantība Jeruzalemē

Kādreizējie Jeruzalemes iedzīvotāji, kas vēl šodien vazājas mūsu acu priekšā, var mūs pamācīt, ka Tu, taisnais Dievs, sodi grēka negantību.

Izpostītā Jeruzaleme un visa jūdu zeme sauc uz mums stiprā balsī: Ja jūs no grēkiem neatgriezīsities, tad tapsiet jūs visi tāpat nomaitāti un izpostīti.

Tu, taisnais Dievs, līdz šim vēl esi lēnprātīgs, bet esi jau nolicis dienu, kurā Tu gribi taisnībā tiesāt pasauli. Lai mēs visi laikus sagatavojamies šai dienai, ka tā mums neuzbrūk piepeši kā slazda valgs. Lai mēs jo drīz izmetam grēka negantību no savas sirds, tad mitēsies tavas dusmas uz mums.

Ak, Jēzu, lai tavas dārgās asinis šķīstī mūs no mūsu negantajiem grēkiem. Dievs Svētais Gars, svētī mūs caurcauri, ka mūsu miesa un dvēsele būtu bez vainas mūsu Kunga, Jēzus Kristus, atnākšanā.

Lai ikviens jēl ar visu prātu steidzas savu dvēseli izglābt. Tādēļ šodien lai auglīgi klausāmies tavu svēto vārdu, pēc tam, kad būsim tevi pielūguši:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.