47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?


Lūgšana “Mūsu Tēvs”: Bet atpestī mūs no ļauna

Šī lūgšana vēršas pret pašu velnu un visu viņa ļaunuma valstību. Velna spēks ir tik liels, ka viņš sen mūs visus būtu iznīcinājis, ja Dievs mūs nepasargātu.

Tādēļ Luters saka, ka “virs zemes mums nav nekas cits darāms, kā vienīgi jālūdz bez mitas pret šo galveno ienaidnieku”.

Šis ir pēdējais lūgums lūgšanā Mūsu Tēvs. Tātad, lai mēs būtu atbrīvoti no ļaunā, tad “Viņa vārdam jābūt svētītam mūsos, Viņa valstībai jābūt pie mums un Viņa gribai jānotiek”. Tā mēs svinam Dieva uzvaru pār sātanu, ko Dievs ir satriecis caur Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem. Pēc tā visa mums ir jāsaka arī “āmen”, tas ir, jātic, ka mūsu lūgšana, kurā mēs lūdzam savu mīļo Debesu Tēvu, tiks uzklausīta.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.