56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?


Lūgšana treju kungu dienā

Ak, kas tā par laimi, Tu augstais Dievs, kad tu cilvēku ved kā pie savas labās rokas. To mēs redzam pie gudrajiem, kurus tu no tālas austrumu zemes, pievedi pie sava mīļā Dēla Jēzus silītes.

gudrie no tālas austrumu zemes

Tu liki viņiem brīnišķīgu sveci pie debesīm. Tu tos skubināji, lai viņi dotos meklēt jaunpiedzimušo Jūdu Ķēniņu Jeruzalemē. Tur vieņiem ļaudis, kas paši par Jēzu nenieka nebēdāja, viņiem parādīja ceļu uz Betlemi. Tu, ak Dievs, sapnī tos pamācīji kā paglābties no nelaimes. Tu pārvedi pa ceļu tos atkal atpakaļ uz viņu zemi.

To visu Tu darīji, lai darītu viņus par tavas draudzes locekļiem un tavas godības mantiniekiem.

Ak, Dievs Kungs, Debesu Tēvs, tā mēs tiekam uzmodināti, lai pilnībā padotos tavai dievišķai vadībai. Dod mums paklausīgas sirdis, ka mēs labprāt staigājam to ceļu, ko Tu mums rādi, un tava svētai vaiga priekšā atnesam savus upurus, cik spēdami un kā piederas, ticības zeltu, lūgšanu vīraku un pacietības mirres.

Apgaismo savu vaigu pār mums arī šajā stundā un esi mums žēlīgs.

Mēs tevi pielūdzam:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.