181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?


Ko un kā lūgt no Dieva

Jo ar mums ir tā, ka neviens cilvēks nespēj pilnīgi izpildīt baušļus, kaut arī viņš ir sācis ticēt; velns kopā ar visu pasauli un mūsu pašu miesu pretojas tam ar visu spēku.

Ko un kā lūgt no Dieva


Tādēļ nekas nav tik ļoti nepieciešams, kā vienmēr būt Dieva priekšā, Viņu piesaukt un lūgt, lai Viņš dod, uztur un vairo ticību un spēku pildīt baušļus, kā arī novērš visu, kas mums ir ceļā un traucē.

Bet, lai mēs zinātu, ko un kā lūgt, mūsu Kungs Kristus pats ir mācījis lūgšanas veidu un devis vārdus: “Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.”

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.