97. Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?


Laiks un telpa radīšanā

Visas mūsu domas par laiku un telpu saistās ar šo pasauli, radīto pasauli. Tām ir jēga vienīgi tad, kad mēs runājam par mūsu eksistenci radītajā pasaulē. Taču laiks un telpa nepastāvēja pirms pasaules radīšanas.

laiks un telpa radīšanā

Tāpat būs arī laiku beigās: “Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis” (1.Pēt.4:7) – debesis un zeme izzudīs, laiks un telpa vairs nepastāvēs (Mt.24:35). Paliks vienīgi mūžība.

Bībele mums vēsta, kā tikuši radīti laiks un telpa. Visam, kas pastāv ārpus Dieva, ir savs sākums. Tas ir radies “iesākumā” (1.Moz.1:1). Šis viens vārds ir tik bagāts pēc sava satura, ka, spējot to pilnībā saprast, būtu atbildēts uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar Svētajiem Rakstiem, atklāsmi, radīšanu un pestīšanu. To pierāda arī tas, ka svētais Jānis savu evaņģēliju par mūsu Kungu un Pestītāju, kurš reizē ir arī pasaules Radītājs (1.Moz.1:31), sāk ar to pašu vārdu: “Iesākumā” (Jņ.1:1).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.