233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?


Jēzus pārsteidzošie vārdi par ciešanām

Jēzus un Viņa mācekļi reiz sastapa cilvēku, “kas no dzimšanas bija neredzīgs” (Jņ.9:1). Redzot šādas ciešanas, Jēzus mācekļi jautāja: “Kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis?” Jēzus atbildēja: “Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā” (Jņ.9:2–3).

Jēzus pārsteidzošie vārdi par ciešanām

MĀCEKĻI NEGAIDĪJA ŠĀDU ATBILDI

Jādomā, ka mācekļi bija ļoti pārsteigti, dzirdot Jēzus atbildi uz jautājumu kāpēc šis cilvēks ir piedzimis neredzīgs. Arī mūs šāda atbilde pārsteigtu un izraisītu mūsos neizpratni. Jēzus atbilde taču nesaskan ar mūsu priekšstatiem! Kad mēs ciešam (vai nu tas būtu veselības problēmu, vai arī kādu citu iemeslu dēļ), velns mūs allaž vēlas novirzīt uz domām par to, ko gan es esmu izdarījis, ka esmu pelnījis šādas ciešanas. Mēs pat necenšamies saskatīt kādu pozitīvu aspektu savās ciešanās. Tāpēc jo dedzīgāk mēs meklējam sakarības starp cēloņiem un sekām. – Esi grēkojis, tāpēc tev jācieš! Bieži vien pat sirdzēja radi un draugi mēdz runāt, ka šī cilvēka ciešanas ir saistītas ar kādiem grēkiem, ko viņš, iespējams, ir darījis.

DAŽKĀRT ŠĀDU SAKARĪBU VAR IERAUDZĪT

Protams, ciešanas bieži vien rodas kāda konkrēta grēka rezultātā. Piemēram, pārmērīga alkohola lietošana var novest pie aknu saslimšanas. Gadījuma rakstura dzimumsakaros var saslimt ar kādu seksuāli transmisīvu slimību. Tāpat mums vajadzētu ņemt vērā Jēzus brīdinājumu vīram, kurš tika izdziedināts pie Betzatas dīķa: “Redzi, tu esi vesels kļuvis; negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks” (Jņ.5:14). Atcerēsimies tās ciešanas, ko esam piedzīvojuši kādu savu grēku rezultātā, un kas mūs ir pasargājušas no krišanas vēl daudz lielākos grēkos, kas varētu novest ne vien pie vēl lielākām fiziskām ciešanām, bet pat pie mūžīgās pazudināšanas.

AR CIEŠANĀM DIEVS MŪS TUVINA SEV

Neaizmirsīsim Dieva mācību, ka Dievs Savā žēlastībā caur ciešanām aizsniedz tos, kurus Viņš mīl (Sal.pam.3:11–12). Bieži vien tieši ar bēdām un ciešanām Dievs jūs velk Sev tuvāk. Ar pravieša Hozejas muti Dievs pasludina: “Es aiziešu atkal atpakaļ Savā vietā, kamēr viņi atzīs savus pārkāpumus un meklēs Manu vaigu. Kad viņiem klāsies ļauni, viņi meklēs Mani” (Hoz.5:15).

Kaut arī tas ir Dieva darbs, ka tieši pateicoties ciešanām mēs spējam nest Viņam labākus augļus, mēs nespējam izskaidrot visu ciešanu cēloņus pasaulē. Tāpat arī mēs nespējam pilnībā izprast mūsu pašu ciešanas un to, kā tās kalpo Dieva darba izpausmei mūsos. Mēs varam vienīgi pazemīgi pieņemt to, ko par Dievu saka Dieva vārds: “Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi” (Rom.11:33).

LAI e-BAZNICĀ PALĪDZ JUMS IERAUDZĪT CIEŠANAS KRISTUS GAISMĀ

Lai pilnībā apskatītu visu Dieva mācību par sāpēm un ciešanām nāktos sarakstīt biezu grāmatu, tomēr e-BAZNICĀ būs ietverti galvenie jautājumi par šo visai nozīmīgo tēmu un norādītas Rakstu vietas, kas palīdzēs to labāk izprast. Lai mācoties par ciešanām jūsu pārdomu centrā vienmēr paliek Jēzus, kurš dod mums pārliecību, ka Dievs mūs vienmēr izglābs. Kā saka apustulis Pāvils: “Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. .. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas” (Rom.8:28, 31–32). “Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu” (Sal.pam.3:12).

    Mīlestības un žēlastības Kungs, visā pasaulē cilvēki cieš sāpes un bēdas. Savā svētajā vārdā sniedz man izpratni, ka mūsu ciešanas ir Tev par godu. Tāpat palīdzi man ieraudzīt, ka mūsu grēcīgā miesa tik ļoti pieķeras pasaulīgiem priekiem, ka ar ciešanām Tu bieži vien atgriez mūs atpakaļ pie Tevis (Hoz.5:15). Kungs, lai Tavs dzīvais vārds palīdz mums saprast visu, ko Tu vēlies, lai mēs zinātu par Tavu godību un mūsu pestīšanu. Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.