258. Par ko mēs varam lūgties un ko mums vajag lūgt?


Jūs varat paļauties uz dzīvo vārdu

1996.gadā arheologi Ķīnā atrada 1288 gadus vecu lotosa sēklu! Viņu satraukums drīz vērtās pārsteigumā. Pēc ielikšanas ūdenī aizvēsturiskā sēkla izdzina asnu un sāka augt!

Jūs varat paļauties uz dzīvo vārdu


Šis neticamais atklājums atsauc atmiņā mūsu Kunga vārdus, ko Viņš runājis caur pravieti Jesaju: “Tas [Dieva vārds] neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam JĀIZDARA tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju” (Jes.55:11). Lotosa sekla, pirms uzdīga, bija nogulējusi vairāk nekā tūkstoš gadu. Līdzīgi ir ar Dieva vārda sēklu – var paiet dienas, nedēļas, pat gadi, pirms tas paveic Dieva doto uzdevumu.

MĀCĪTĀJI, SKOLOTĀJI, MISIONĀRI UN LAJI, NEZAUDĒJIET PAĻĀVĪBU!

Bībeles patiesība, ka Dieva vārds nekad neatgriežas tukšā, pilda mācītājus ar paļāvību, dāvā skolotājiem pacietību, dod lajiem drosmi un dēsta misionāros nākotnes vīziju. Pārāk bieži uzticīgie Dieva kalpi zaudē drosmi, ja neredz tūlītējus rezultātus viņu sētajai dzīvā vārda sēklai. Bieži vien drīz pēc tam, kad viņi ir kaisījuši Dieva vārda sēklu cilvēku sirdīs, šie uzticīgie kalpi nospriež, ka tam nav vai arī nebūs nekādu rezultātu. Tas līdzinās maza bērna uzvedībai, kurš dārzā iesētās sēklas katru dienu rok atkal ārā, lai redzētu, vai tās jau ir sākušas augt.

Kristīgajiem mācītājiem, skolotājiem un lajiem Dievs ir nopietni piekodinājis sēt dzīvā vārda sēklu. Mēs esam atbildīgi par sēšanu, nevis par sēklas augšanu. Sēklas augšana ir Dieva ziņā, Viņa paša nolīktā laikā un veidā. “Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē” (1.Kor.3:7).

LAI JUMS IR ZEMNIEKU PAĻĀVĪBA

Uzticīgie Dieva kalpi, kas paļaujas uz Dieva dzīvo vārdu, ir kā zemnieki visā plašajā pasaulē. Austrālijā, Āfrikā, Krievijā, Ķīnā, Amerikā un citur zemnieki, izejot sēt, zina, ka viņi dēsta dzīvu sēklu. Šie zemkopji zina, ka viņi neizkaisa nedzīvus smilšu graudus vai sīkas akmeņogļu daļiņas. Pēc dzīvības sēklas iekaisīšanas zemē viņi atstāj savu tīrumu pilnīgā paļāvībā, ka tas, ko viņi ir sējuši, ir dzīvs un ka tas augs!

Jums visiem, kas šobrīd kalpojat Kungam kā Dieva vārda sludinātāji un mācītāji gan pašu mājās, gan svešās zemēs, dzīvā vārda dzīvā sēkla, ko jūs sludināt un mācāt, nav tikai kāda gramatiska konstrukcija. Dieva vārds ir dzīvs spēks. Tas, ko jūs runājat Dieva vārdā, neatgriezīsies, iekams nebūs piepildījis to, kā dēļ Dievs savu vārdu ir sūtījis. Tas, ko jūs sakāt, nav vienīgi lietvārdu, darbības vārdu, prievārdu, teikumu un rindkopu jūklis. Dieva vārds, kas nāk no jūsu lūpām, ir visvarenā Dieva radošais spēks!

Nākamreiz, kad jūs sprediķojat, apmācāt iesvētāmos, uzstājaties dāmu komitejā, vadāt Bībeles stundu svešā zemē, liecināt saviem kaimiņiem vai uzrunājat pusaudžus, dariet to ar pārliecību. Dzīvais Dieva vārds ir spēcīgs. Arī tad, ja sākotnējie jūsu darba rezultāti šķiet neiepriecinoši, paļaujieties uz Dieva apsolījumu: “[Mans vārds] neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju” (Jes.55:11).

LĪKSMOJIET, PIEAUGDAMI DZĪVAJĀ VĀRDĀ!

Priecājieties par Gara iedvesmotajiem Pāvila vārdiem: “Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai” (1.Kor.3:6). Pārdomādams šo Rakstu vietu, Džons Ņūtons 1779.gadā uzrakstīja šādus dziesmas vārdus:

“Tam, ko še sējam, Kungs, jel svētību Tu dod; Tev vienam vara, spēks likt asnus dzīt un augt. Audzē ražu savā žēlastībā, tik Tev vienam nākas pateicība.

” Tā ir varena himna, īsti piemērota dzīvajā Dieva vārdā pamatotu dievkalpojumu un Bībeles stundu noslēgumam. Gūstiet prieku Dieva vārdā! Tas neatgriezīsies atpakaļ, iekams nebūs paveicis uzdevumu, kura dēļ tas ticis sūtīts. Jūs varat paļauties uz šo spēku. Tas ir Dieva apsolījums.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.