135. Kas ir iedzimtais grēks?


Iegūstiet plašāku skatu

Dieva vārds vēsta, ka neilgi pirms Jēzus krusta nāves „nāves baiļu pārņemts, Viņš Dievu pielūdza jo karsti; bet Viņa sviedri kā asins lāses pilēja uz zemi” (Lk. 22:44). Mākslinieks gleznā ir attēlojis šos asins sviedrus. Vai jūs maz spējat iedomāties to iekšējo cīņu un izmisumu, ka jāsvīst asinis?!

Iegūstiet plašāku skatu


Jēzus lūgums Tēvam: „Ņem šo biķeri no Manis” (Lk. 22:42), parāda, cik šausmīgas mokas Pestītājs cieta kā cilvēks. Un šajās mokās Tēvs Savam mīļotajam Dēlam rāda plašāku skatu. Šis plašākais skats ietver Tēva mīlestību uz jums. Plašāks skats nozīmē to, ka jūsu ciešanas Kristus dēļ (2. Kor. 4:11) neattiecas tikai uz jums. Jūsu ciešanas Dievam ir līdzeklis, ar ko aizsniegt cilvēkus ap jums. Tieši par šādu plašāku skatu runā apustulis Pāvils, kad viņš raksta: „Es gribu, brāļi, lai jūs saprastu, ka viss, kas noticis ar mani, ir nācis par labu Evaņģēlija izplatībai, visā imperatora gvardē un arī visiem pārējiem ir kļuvis skaidri redzams, ka važās esmu saistīts Kristus dēļ un brāļu vairākums, kas paļaujas uz Kungu, manu važu dēļ drosmīgāk nekā jebkad uzdrošinājās bez bailēm paust Dieva vārdu”* (Fil. 1:12–14). Šis, tāpat kā daudzi citi piemēri, norāda uz Jēzu, kurš necieta Sevis paša dēļ, bet gan par jums un daudziem citiem – par visas pasaules cilvēkiem. „Tādējādi Dievs Kristū pasauli samierina ar Sevi”* (2. Kor. 5:19).

TĒVS ATDOD SAVU DĒLU PAR CITIEM

Debesu Tēvs Savu paša Dēlu nodeva nāvē, lai Viņš visu pasauli, ieskaitot jūs, samierinātu ar Dievu (2. Kor. 5:18–19). Dieva vārds nepārprotami norāda uz Debesu Tēva prasību, lai par jūsu kļūdām un grēkiem tiktu pilnībā samaksāts. Jēzus nomira pie krusta, tā nomaksājot visu jūsu grēku parādu. Jūsu Debesu Tēvs pieņēma šo pilnīgo maksu par visiem jūsu pārkāpumiem (Jes. 53:11). Kad nu jūs Viņa dāvātajā Kristībā esat cieši saistīts ar Kristu (Rom. 6:4), Debesu Tēvs jūs uzlūko kā svētu un nevainojamu, neraugoties uz jūsu kļūdām un pārkāpumiem. Varbūt tas izklausās neticami, tomēr tā ir patiesība! Kaut arī Savā cilvēciskajā vājumā Jēzus lūdza, lai ciešanas tiktu Viņam atņemtas, Debesu Tēva mīlestība pret jums to nepieļāva. Kad Jēzus Savās mokās lūdzās Debesu Tēvu, Viņš Savam mīļotajam Dēlam rādīja šo plašāko skatu – piedošanu par jūsu grēkiem. Jēzus necieta Sevis paša dēļ. Tās bija ciešanas par citiem (Jes. 53:4–6). Jā, plašākais skats uz Viņa ciešanām ietver arī jūs!

DEBESU TĒVS VAR PIEPRASĪT ARĪ JŪSU CIEŠANAS VIŅA MĒRĶU PIEPILDĪJUMAM

Iesim vēl soli tālāk. Kad jūs ciešat, vai arī ja jūs tieši šobrīd ir piemeklējušas ciešanas Kristus dēļ, paturiet prātā, ka jūsu ciešanām varbūt ir nozīme plašākā skatījumā, ko redz vienīgi Dievs. Dieva žēlastības pilnā griba var arī nesakrist ar jūsu vēlmēm. Vēstures gaitā cilvēkus nemitīgi piemeklē ciešanas, kad nāve aizrauj prom ģimenes tēvus un mātes. Ar nāvi un ciešanām Debesu Tēvs Savā žēlastībā ietiepīgos dēlus un meitas ved atpakaļ pie Sevis. Aizgājēja ģimenes locekļi var gūt mierinājumu, kad Dievs viņiem paver plašāku skatu uz viņu dzīvi. Tāpat kā Jēzus, arī Viņa sekotāji ar Dieva palīdzību spēj iegūt plašāku skatu un saredzēt Viņa svēto gribu.

Katru gadu tūkstošiem bērnu piedzimst nedzīvi, un vecāki bieži vien bezgalīgi skumst, kā tādi, „kam nav cerības” (1. Tes. 4:13). Tomēr šie noskumušie vecāki var gūt mierinājumu, no dzīvā Dieva vārda mācoties, ka Viņam uz visu ir plašāks skats (1. Kor. 13:12). Dievs lieto savus mīļos bērnus, lai piepildītu Savu plašāko skatu, glābjot citus cilvēkus, un darot zināmus Savus darbus.

Dieva plašākajam skatam mēs varētu atrast bezgalīgi daudz piemēru dažādu cilvēku dzīvēs, un šī pieredze viņiem bieži vien ir sāpīga. Kāda romiešu virsnieka kalps, piemēram, bija smagi slims, tuvu nāvei. Tas viņa saimniekam lika meklēt Jēzu (Lk. 7:1–3). Kāpēc šim kalpam bija jācieš? Dievs to bija ietvēris Savā plašākajā skatījumā, kas ietver arī Dieva mīlestību un pestīšanu līdz tam neticīgajam romiešu virsniekam.

VISĀM CIEŠANĀM IR NOZĪME DIEVA PLAŠĀKAJĀ SKATĪJUMĀ – VIŅA VALSTĪBAS AUGŠANAI!

Kad Dievs ar vienu cilvēku ciešanām ved ticībā un glābj citus, aug Viņa valstība. Mārtiņš Luters ir teicis:

„Visu kristiešu ciešanu vienīgais mērķis ir skubināt mūs kristīgi dzīvot un nest augļus aizvien pilnīgākā Dieva vārda pazīšanā un drošākā tā sludināšanā, būt noturīgākiem savā cerībā un kalpot Kristus valstības izplatīšanā.”

Tas ir Dieva žēlastības pilnais plašākais skats.

    Mīļais Kungs, kad Tu pieļauj, ka man jācieš, palīdzi man saprast, ka šīs ciešanas ir Tavas valstības augšanai, un ka Tev ir žēlastības pilns un daudz plašāks skats uz manām ciešanām. Kungs, kad es iedomājos par Tavu Dēlu Jēzu, kurš smagās mokās lūdza Tevi Eļļas kalnā, palīdzi man novērst skatu no sevis paša, lai manām acīm varētu pavērties plašāks skats, ar Jēzu centrā, kurš ar Savām ciešanām visus velk pie Sevis (Jņ. 12:32). Kungs, dod man spēku, lai es varētu panest ciešanas Tevis un tā plašākā skata dēļ, ko Tu redzi Savā žēlastībā, jo Tu vēlies, lai visi cilvēki tiktu izglābti. No sirds Tev pateicos, ka Tu arī mani esi ietvēris Savā svētības un godības pilnajā plašākajā skatā. Es Tevi lūdzu Jēzus vārdā, un paļaujos uz Tevi. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.