50. Kādā veidā mēs klausāmies Dieva Vārdu labprātīgi?


Šķīstīšanās trauks ar parakstu “Mozus”

Pētnieki atraduši bronzas laikmeta trauku, uz kura redzama zīmīga mākslinieciska kolāža ar attēliem un uzrakstiem senebreju valodā. Šķīstīšanās trauki bija daļa no senās upurēšanas sistēmas. Parakstu uz trauka mākslinieks veidojis ar lielu izsmalcinātību, tomēr skaidri un salasāmi: משה [MoSHeH]

Šķīstīšanās trauks ar parakstu Mozus


Mākslas darbs attēlo patriarhu stāstus un panorāmiskas ainas, tai skaitā 360 grādu plašu skatu uz Sinaja kalnu un Horeba smaili. Debesis šai attēlā ir klātas mākoņiem un līst lietus. Ebreju izpratnē tam ir simboliska nozīme – Debesu sūtīta mācība. Ilustrācijā uz akmens trauka ietverts arī zvaigznājs, kas atspoguļo Svēto Rakstu principus.

Uz senā akmens trauka rakstītā vēsts ir dziedinājuma pilna dziesma השם [HaSheM], kas ir mīlestības apliecinājums savam Radītājam. Mozus dziesmas vizuālajā pavadījumā ir attēls ar zibeni un lietu. Pravietiskais vēstījums pasludina cerību ebreju uzticīgajiem, lai arī beigu norādījums uz trauka ir garīgs brīdinājums Edomas netiklei, ka viņas elku tēliem ir “pēdas, kas tiks nomītas”.

Uz šā trauka lasāmi arī Jēkaba pravietojumi katram viņa dēlam, kā tas rakstīts 1.Mozus grāmatā. Sapnis par kūlīšiem, kas noliecās Jāzepa priekšā, ir ilustrēts ar virsrakstu יוסף [JoSePh], kas rakstīts taisniem burtiem, bet brāļu kūlīši ir saliekti.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.