94. Kāds sods skar sestā baušļa pārkāpējus?Tu redzi arhīvu par par ciešanām

Ticīgajiem liek nest krustu

“Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts.” [1.Pēt.4:12]

ticīgajiem liek nest krustu

Lasīt tālāk »Mūsu ciešanas

“Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību.” [Rom.5:3]

Mūsu ciešanas

Lasīt tālāk »


Jēzus pārsteidzošie vārdi par ciešanām

Jēzus un Viņa mācekļi reiz sastapa cilvēku, “kas no dzimšanas bija neredzīgs” (Jņ.9:1). Redzot šādas ciešanas, Jēzus mācekļi jautāja: “Kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis?” Jēzus atbildēja: “Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā” (Jņ.9:2–3).

Jēzus pārsteidzošie vārdi par ciešanām

Lasīt tālāk »