260. Par ko mums ir jāaizlūdz?


Glabā sirdsapziņu tīru

Ikdienas mēs, Dieva bērni, cīnāmies, lai saglabātu tīru sirdsapziņu, ko iemantojām ticībā. Un tas nebūt nav viegli.

Glabā sirdsapziņu tīru

Šī pasaule ir ļauna, bet mēs esam vāji un nepastāvīgi. Tādēļ Pestītājs mums māca: “Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku starpā; tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži.” [Mt.10:16] Šie vārdi runā par tīras tīras sirdsapziņas saglabāšanu maldu pilnajā pasaulē.

Luters par šo jautājumu mācīja: “Tā ir trāpīga mācība un dzīve, ja mūsu sirdsapziņā nav nekā netīra, kad pasaule un vilki mūs nosoda un nonāvē. Tādēļ būt “vienkāršam” nozīmē sludināt un dzīvot bez alkām pēc goda un kāres pēc atriebības, neatkarīgi no tā vai cilvēki ir labi vai slikti.”

Pasaule cenšas laupīt mums tīru sirdsapziņu. Visupirms, pasaule cenšas panākt ka krītam grēkā, lai mēs sajustu, ka mūsu sirdsapziņa ir aptraipīta. Otrs paņēmiens ir daudz viltīgāks: pasaule mūs cenšas aizvest no Dieva vārda un Dieva baušļiem, pārliecinot, ka savādāk rīkoties būs gudrāk.

Lai mūs pasargātu, Pestītājs aicina būt gudriem, bet tajā paša laikā vienkāršiem un nevainīgiem. Viņš vēlas sacīt: “Neesiet naivi šajā pasaulē, bet esiet gudri. Saprotiet, kurp pasaule vēlas jūs aizvest. Šī pasaule cenšas nevainīgo padarīt vainīgu, lai apslēptu pati savus noziegumus. Uzmanieties, “sargaities no cilvēkiem.” [Mt.10:17]

Iespējams tu jautāsi: Kurs gan ir tik gurds, lai saprastu visas neticīgās pasaules viltības? Gudrības pietrūkst mums visiem. Tādēļ mūsu Pestītājs sniedz mums citu brīdinājumu: “Esiet nevainīgi.” Ja turēsimies pie Dieva vārda un nesapīsimies viltībā, nesaskaņās vai ļaunumā, mēs paliksim drošībā.

Jēzus vārdi “esiet gudri kā čūskas” bieži tiek aplami skaidroti. Reizēm ar tiem attaisno kūtrumu vai arī Dieva vārdam pretējas aktivitātes draudzē. Bet Jēzus pamācība neatbalsta grēku, jo šādi cilvēki ir zaudējuši “vienkāršību.”

Apustulis Pāvils rakstīja: “Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un skaidrībā, ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlastībā kā pasaulē, tā sevišķi jūsu vidū.” [2.Kor.1:12] Proti, ir atšķirība starp miesīgu gudrību un gudrību, kuru lietojot izdzīvo vienkāršība.

Tādēļ glabājiet tīru sirdsapziņu “ar bailēm un drebēšanu” [Kol.2:12], un atcerieties, ka esat atpirkti ar Jēzus Kristus dārgajām asinīm. Viņa asinīs ir nomazgāta mūsu sirdsapziņa, un Dieva žēlastībā mums ir ļauts ikdienas to attīrīt. Jēzus [grēk]nožēlniekiem pasludina grēku piedošanu un dāvā pestīšanas prieku.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.