122. Kāds ir Dieva bargā drauda mērķis?


Lūkoties pēc Dieva būtības

“Atdari man acis, lai es skaidri saredzu Tavas bauslības brīnuma darbus! Es esmu svešinieks virs zemes, neapslēp man Tavus baušļus!” [Ps.119:18-19]

lūkoties pēc Dieva būtības

Ja vēlies būt drošs un pārliecināts par savu sirdsapziņu un pestīšanu, tad atturies no spekulācijām un meklējumiem iepazīt Dievu, Viņa būtību un Viņa gribu saskaņā ar savu miesīgo prātu, saprātu un domām.

Bez Viņa Vārda un Dēla, Jēzus Kristus, Dievs nav atrodams.

Tev jāmācās satvert Dievu ar līdzekļiem, kurus Viņš pats mums ir devis, proti, Vārdā par Jēzu. Svētais Pāvils saka: “Kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību. Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība.” [1.Kor.1:21-24]

Tādēļ lūkoties pēc Dieva būtības jāsāk tur, kur sāka pats Kristus, kad Viņš tika ieņemts savas mātes, Jaunavas Marijas, klēpī, un kur Viņš guļ kūtī Betlēmē. Jo Viņš nāca no Debesīm, piedzima kā dabisks cilvēks, staigāja kopā ar mums pa Zemi, sludināja, darīja brīnumus, cieta, tika krustā sists, nomira, atkal uzcēlās no mirušajiem, lai tādējādi stātos mūsu miesīgo acu priekšā, lai vērstu mūsu siržu acis uz sevi.

Savā Vārdā Viņš mums dod visas lietas, kas nepieciešamas mūsu zināšanai un pestīšanai.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.