201. Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?


Gideona zobens

“Un .. viņi .. kliedza: “Tam Kungam un Gideonam – zobens!”" [Soģu 7:20]

Gideona zobens


Vai ir iespējams iedomāties vēl dīvaināku karu? Šajā karā pret lieliem ienaidnieka pulkiem devās tikai trīssimt karavīru. Viņu vienīgais ierocis bija lāpas un lielas māla krūkas. Ar šādu bruņojumu tie uzbruka ienaidniekam, skaļi saucot: “Tam Kungam un Gideonam – zobens!”

Bet viņiem pašiem zobena nebija! Kādēļ viņi izkliedza šādu kaujas saucienu?

Pats Kungs viņus bija vadījis kaujā pret Israēla ienaidniekiem. Var teikt, ka Gideona zobens bija pats Dievs.

Lai radītu lielāku troksni un tas būtu sadzirdams jau no tālienes, toreiz tika dauzītas māla krūkas un iedegtas lāpas. Skanēja kaujas saucieni, kas ienaidnieka nometnē izraisīja pilnīgu apjukumu. Ienaidnieki pavērsa zobenus viens pret otru, un drīz visi bija aizbēguši un izklīduši, kur nu katrs.

Visa Vecā Derība ir rakstīta mūsu pamācībai, saka Tā Kunga apustulis [Rom.15:4]. No Soģu grāmatas 7.nodaļā rakstītā mēs varam daudz ko mācīties.

Vispirms mācīsimies, ka Dieva karā jādodas ar Viņa paša dotiem ieročiem. Līdzīgi jārīkojas arī mums savā cīņā pret grēku un neticību. Tomēr atcerēsimies apustuļa Pāvila vārdus, ka šajā karā pasaulīgi ieroči nepalīdzēs [2.Kor.10:4]. Derēs vienīgi “Gara zobens”, proti – Dieva vārds [Ef.6:17].

Otrkārt, lai gūtu panākumus Tā Kunga karā, nav būtiski, vai mūsu ir daudz vai maz. Nereti Dievs ir svētījis mazo pulciņu, kas dzīvo paļāvībā uz Viņu. Tas Kungs bieži ir izmantojis pavisam mazu pulciņu, lai modinātu ļaudis un aicinātu uzklausīt Dieva vārdu.

Dievs mums rāda un māca, kā tautai jākaro Viņa karā. Būsim paklausīgi, jo šajā karā Viņš mums palīdzēs.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.