337. Cik daudz un dažādas ir biktis?


Vienīgais ceļš pie Dieva un pestīšanas

Jēzus sacīja (Tomam): “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jņ.14:6)

Vienīgais ceļš pie Dieva un pestīšanas

Galvenā šo vārdu jēga ir tāda, ka Jēzus apliecina, ka viņš ir Dievs – vienīgais ceļš pie Dieva un pestīšanas, vienīgā patiesība, ar kuru mēs pazīstam Dievu un sevi pareizi, un vienīgā dzīvība, bez kuras ir tikai nāve un atšķirtība no Dieva. Vienīgi tikai caur Jēzu – viņa nāvi un augšāmcelšanos – mums ir glābiņš no grēka un salīdzināšanās ar Dievu. Bez Jēzus nav glābiņa no bauslības sprieduma.

Tas Kungs bija devis Israēlam Svētos Rakstus, īpaši piecas Mozus grāmatas, kas tiek sauktas par Bauslību – mūžīgo patiesību un dzīvību dodošo Jahves vārdu. Isarēla bērniem tika mācīts, ka Bauslība ir “ceļš, patiesība un dzīvība”, jo tas ir paša Dieva vārds, kas tos glābj, dara par viņa tautu un dāvā dzīvību kopā ar Dievu. Bauslība jeb Piecas Mozus grāmatas tika uzskatītas par Dieva bērniem dotu dzīves ceļu; patiesību, no kuras tie dzīvoja; un visu to, kuri piederēja tam Kungam, dzīvību. Jūdi pat runāja par Bauslības grāmatu ēšanu (Ps.119:103), jo tas bija pats dzīvību dodošais Dieva vārds.

Kad Jēzus sauc sevi par ceļu, patiesību un dzīvību, viņš pasludina, ka visas bauslības grāmatas pilnībā – visas Dieva pavēles un apsolījumi, Bauslība un Evaņģēlijs ir piepildīti viņā, viņa personā, viņa darbā, kuru tas veic mūsu labā.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.