Ieskaties

9 komentāri par “Vai zīdaiņu kristīšana ir pamatota Bībelē?

 1. he :D tad jau es ar sektante, bet jā.. var nejautāt- vēlos palikt…

  “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā,

  parādi kādu zīdaini, kad ir atgriezies no grēkiem :D

 2. Roberto- kāds sakars ar zīdaini, kas atgriežas no grēkiem un grēkā krišanu pēc kristībām? runa jau iet par laiku pirms tam…

 3. “Esi nomodā par sevi un mācību, lai tu iemantotu pestīšanu un tiktu izglābti tie, kas tevī klausās..” Šodien laikam ir moderni Rakstus pielāgot reliģijai, bet Dievs saka pielāgo reliģiju Rakstiem. Pārbaudi mācību un garus! :)

  Romas imperija uzspieda jaunu reliģiju – katoļticību un visiem bija jākristās bez izņēmuma un jānāk svētdienās kopā templī. Taču tā nebija pirms tam. Bībelē nav neviena situācija, kur tiek kristīts kāds, kas nebūtu saņēmis Evaņģēliju, sācis ticēt un atgriezies no grēkiem.

  Cik daudzus zīdaiņus tu pazīsti, kas “priecājas ar visu namu”, “lūdzas mēlēs vai pravieto”, “sākt ticēt pēc dzirdētā vārda”?

  Maldu mācītāji kristību ir padarījuši par simbolu/tradīciju un Kristus miesu par prostitūtu – veidojot ar to biznesu un raušot naudu, bet tam nav nekā kopēja ar Dieva gribu.

  Ja gribat redzēt ko Vārds saka par kristību, tad lasiet Vārdu un neizraujiet atsevišķas rakstu vietas.

  Kur Jēzus apgalvo, ka bērniņi ir ticīgie? Beidziet sagrozīt Rakstus! Viņš apgalvo, ka tādiem pieder Debesu Valstība un Jēzus svētība. Ticība ir uzticēšanās Dieva vārdam, paklausība un īstu ticību vienmēr pavada darbi un atgriešanās augļi. Vai zīdainis paklausa Dieva Vārdam? Piedodiet, bet pat mans 4 gadnieks ne vienmēr paklausa tam, ko saka vecāki vai Dievs! Vai jūs te redzat, ka viņš būtu īpaši paklausīgs Dieva Vārdam? Bet ziniet ko – viņam pieder Debesu Valstība. Un tiklīdz viņš sapratīs Evaņģēliju, viņam būs iespējas likties kristīties ūdenī un saņemt Svētā Gara kristību vai arī to visu noliegt un nesekot Kristum.

  Ir ļoti bēdīgi redzēt daudzus piemānītus un daudzus pazudinātus! Cilvēki dzīvo grēkos līdz ausim, sēž templī un saka, ka bērnībā ir kristīti, bet nekad patiesi nav atgriezušies no grēkiem, nav no tiem nomazgāti un nav saņēmuši Svēto Garu. Vai viņi varēs ieiet Debesu Valstībā? Un kurš būs atbildīgs par to, ja viņi paliks ārā?

  Es jums brāļi teikšu kā jebkuram ticīgajam – mormonim, katolim, jehovietim vai kādam citam – lasiet Dieva Vārdu un uzticieties tam, kas Tur rakstīts. Neizdomājiet neesošas lietas dēļ reliģijas brillēm!

 4. Roberto – ja kāds ir atgriezies no grēkiem, tad mēs to mēs redzam pēc viņa dzīvesveida un izmainītās domāšanas, pēc tā, ka viņš vairs nekalpo grēkam, bet dzīvo Garā. Tas ir tas, ko Bībele saka par patiesu atgriešanos. Un jautājums par ticīgo kalpošanu grēkam – vai tad pati baznīca daudzviet svētajiem, taisnajiem, Dieva priesteriem (pēc Rakstiem) nemāca, ka viņi ir grēcinieki? Ja mēs sējam dadžus, tad kā gan gribam pļaut labību? Un ja sludinām nepatiesību kā varam gribēt pļaut Dievam tīkamus augļus?

 5. ChildOfGod, vai nav tā, ka to ko redzam mēs nav tas ko redz Dievs? ja mēs redzam kāda indivīda krietno dzīvesveidu un izmainīto domāšanu, tad tomēr mēs nezinām viņas sirds prātu un domas…

  arī farizeji bija krietni ļaudis un arēji nedarīja grēcīgas lietas, taču ko Jēzus par viņu divbijību saka?

  tāpat, ja Dievam mazu bērnu kristīšana būtu nevēlama, vai Viņš būtu ļavis tik daudziem bērnībā kristītiem palikt īstenā ticībā.

  zīdaiņi un bērni ir jākristī, jo:

  • arī uz viņiem attiecas jēdziens: “visas tautas”. [Mt.28:19]
  • arī viņi ir garīgi miruši, un tiem ir jāpiedzimst no ļauna ticībā Jēzum Kristum, lai varētu izglābties. [Jņ.3:3.5]
  • žēlastības derība un apsolījumi par debesu valstību pieder bērniem. Tādēļ viņiem pieder arī derības un apsolījuma zīmogs jeb kristība. [1.Moz.17:7; Ap.d.2:38-39; Mk.10:14]
  • Svētais Gars modina ticību arī mazajos bērnos. [Mk.10:13-16; Mt.18:6; Mt.21:16]
  • kristība ir apgraizīšanas vietā. [Kol.2:11-12]
  • Svētais Gars kristībā rada ticību un liek atdzimt. [Kol.2:12]
  • kristība pieder visai Kristus Baznīcai, kuras locekļi ir arī ticīgie. [Ef.5:25-26]
  • Dievs nav mums devis nekādu citu līdzekli kā kristību, ar kuras starpniecību mazajos bērnos varam modināt ticību, kas dod pestīšanu. [Mt.18:10-11]
  • apustuļi kristīja veselas ģimenes. [Lasi Ap.d.10 un 11: Kornēlija; 16:13-15: Lidijas; 16:25-34: Filipa cietuma sarga; 18:8: Krispa un 1.Kor.1:16: Stefanas ģimenes kristīšana.]

  kādus argumentus var teikt pret paša Dieva sacīto?

Atbildēt