186. Kāds bija mūsu Pestītāja pazemības stāvoklis?


Vai necik nav vairs ticīgo atlicis?

Bet Es paglābšu Israēlā septiņus tūkstošus: visus, kas ceļus nav locījuši Baala priekšā, un visus tos, kuru mute nav to skūpstījusi. [1.Ķēn.19:18]

Vai necik nav vairs ticīgo atlicis?


Šie Dieva vārdi bija pravieša Elijas mierinājums. Elija domāja, ka visā zemē bez viņa vairs nav neviena, kas būtu uzticīgs Tam Kungam, un visi pārējie ir novērsušies. Vēl ļaunāk viss šķita tādēļ, ka Eliju vajāja ienaidnieki, tīkojot pēc viņa dzīvības.

Bet Dievs Elijam atklāja, ka tik ļauni vēl nav un palikuši septiņi tūkstoši, kas nav locījuši ceļus Baala priekšā.

Iespējams, Elija domāja, ka septiņi tūkstoši nav īpaši liels skaits, jo – kas gan ir septiņi tūkstoši pret visu pārējo tautu!

Dažkārt arī mēs, kas šodien piederam pie Dieva tautas, domājam līdzīgi. Mūsu apkārtnē dzīvo tikai daži ticīgi cilvēki; citviet kristiešu ir vairāk, bet citur to nav gandrīz nemaz. Tiešām, salīdzinot ar milzīgo, vienaldzīgo pasaules pūli, ticīgo nav daudz!

Jā, ticīgo ir maz, un Dieva bērni arvien skumst un raizējas, ka viņu nav vairāk. Taču, kamēr žēlastības laiks vēl nav beidzies, mums drosmīgi ir jāapliecina mūsu Kungs Jēzus, lai arvien vairāk cilvēku tiktu atmodināti uz patiesu atgriešanos un dzīvu ticību!

Stāstā par Eliju mēs atrodam vēl kādu ļoti svarīgu patiesību. Tas Kungs mudina nepievērst tik daudz uzmanības lielajam neticīgo pulkam, bet vairāk priecāties par tiem, kas ir uz pareizā ceļa!

“Atlikušie atgriezīsies,” sludināja pravietis Jesaja [Jes.10:21]. Vecajā Derībā šo domu sastopam diezgan bieži. Atkrišana ir liela, tomēr Tas Kungs vienmēr izglābs Savu mazo pulciņu – mazo atlikumu.

Atcerieties nelielo pulciņu, kas bija kopā ar Jēzu pēdējā vakarā pirms Viņa nāves. Tauta no Viņa bija novērsusies. Cilvēku pūļi, kas labprāt sekoja ļēzum, bija Viņu pametuši. Un viens no Jēzus mācekļiem bija nodevējs.

Kādi bija Jēzus vārdi, kad Viņš toreiz sēdēja ar mācekļiem pie viena galda? Tie ir aizkustinoši vārdi: Jēzus pateicās Debesu Tēvam par mazo ganāmo pulciņu, kas palicis Viņam uzticīgs [Jņ.17:6-19].

Tas Kungs vienmēr ar mīlestību uzlūko Savu mazo ticīgo pulciņu, kas loka ceļus Viņa priekšā. Vai nav vareni – būt Viņa mācekļu vidū!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.