Ieskaties

1 komentārs par “Una Sancta un luteriskā baznīca

  1. Baznīcas vienotības būtība ir tā, ka šai baznīcai ir viens Kungs savā vārdā un sakramentā patiesi klātesošais Kristus. Taču baznīcas vēsturiskajā pastāvēšanā šī vienotība var izpausties vienīgi tādā veidā, ka mēs vienprātīgi apliecinām savu ticību vienam Kungam un vienai Evaņģēlija patiesībai. Vēsturiskās baznīcas vienotību rada nevis saskaņa rituālu un ceremoniju norisēs, nedz arī vienota satversme un dzīves kārtība, teoloģiskās domāšanas formu un spriedumu vienveidība, bet gan tikai un vienīgi tas, ka mēs līksmā, drošā ticībā mūsu Kungam Jēzum Kristum visi kopā zinām, kas ir Viņa pestījošais Evaņģēlijs un ko Viņš dāvā mums savos sakramentos.

    Āmen. Kaut mēs ar tā iemācītos dzīvot un sadzīvot. :(

Atbildēt