155. Ko mēs apliecinām ar vārdiem - Visvarenais Radītājs?


Svētais Gars dod jums spēju redzēt

Kā jūsu acis saskata attālus priekšmetus vai lasa priekšā noliktu tekstu? Vai acis izstiepjas ārā krietnā attālumā, lai satvertu attēlu? Vai arī tie ir gaismas stari, kas atnes attēlu līdz jūsu acīm? Lai būtu vienkāršāk, jautāsim tā – vai jūs izstiepjat acis uz priekšu tāpat kā roku? Vai arī acis darbojas līdzīgi kā deguns, gaidot, kad smaržas pašas pa gaisu pienāks klāt?

Svētais Gars dod jums spēju redzēt


Gadsimtiem ilgi pat visizglītotākie ļaudis uzskatīja, ka cilvēka acis sniedzas ārā pat visai tālu, lai uztvertu attēlu. Un tikai pirms tūkstoš gadiem Basrā, Irākā dzīvojošais izcilais zinātnieks Ibn al Haitams nodemonstrēja, ka cilvēka acis nekur “nedodas”, lai kaut ko apskatītu, bet tāpat kā gaiss pienes degunam smaržas, tā gaisma nogādā attēlu cilvēka acīs, un mēs varam to ieraudzīt.

SVĒTAIS GARS DOD JUMS SPĒJU SKATĪTIES AR TICĪBAS ACĪM

Šis vienkāršais arābu zinātnieka atklājums palīdz izprast, kā jūs ar Svētā Gara palīdzību redzat un saprotat Dieva vārdu. Pats no sevis jūs nespējat aptvert Dieva vēsts patieso nozīmi. Svētajam Garam nākas apgaismot jūsu sirdi un prātu, lai jūs varētu saprast Svētos Rakstus. Viņš runā nevis “ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko Gars māca” [1.Kor.2:13]. Ko Jēzus sacīja saviem mācekļiem, Viņš saka arī jums: “Svētais Gars.. jums visu mācīs” [Jņ.14:26].

Apustulis Pāvils rakstīja: “Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams” [1.Kor.2:14]. Tāpat kā acs nevar redzēt, iekams tajā neienāk gaismas stars, jūs nevarat saprast Rakstus, iekams Svētais Gars nav jums šo spēju devis! Viņš panāk to, ka jūs varat apliecināt: “Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls” [Ap.d.8:37; 1.Kor.12:3].

SVĒTAIS GARS APGAISMO JŪSU GARA ACIS

Tāpat kā gaismai nonākot acī jūs varat redzēt, Svētais Gars ved jūs pie pareizas Rakstu izpratnes, jo bez tā Dieva vārds šķiet neizprotams vai pat muļķīgs [1.Kor.1:18]. Jums varētu būt sajūta, ka nespējat saprast Rakstus kopumā vai kādu atsevišķu Bībeles vietu, bet Jēzus saka: “Tie [Raksti] ir, kas dod liecību par Mani” [Jņ.5:39], un “Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani” [Jņ.15:26].

DIEVS SVĒTAIS GARS CAUR DIEVA VĀRDU VĒRŠ JŪSU TICĪBAS ACIS UZ JĒZU

Svētais gars jūs apgaismo, lai jūs spētu saskatīt Bībeles galveno vēsti – ka Jēzus Kristus ir nomiris, lai grēki jums tiktu piedoti un jūs tiktu pasludināts par svētu Dieva priekšā. Mārtiņš Luters reiz ir sacījis:

“Tam, kurš grib pareizi lasīt Rakstus, tā lai tas nāktu viņam par labu, būtu jāierauga, ka viņš tajos atrod Kristu, un tad viņš noteikti atradīs mūžīgo dzīvību.”

Jūs varat lūgt psalma vārdiem: “Atdari man acis, lai es skaidri saredzu Tavas bauslības [Tava vārda] brīnuma darbus” [Ps.119:18]. Kad mācītājs pasludina labo vēsti par Jēzu Kristu un Viņa jums dāvāto piedošanu, vai kad lasāt un studējat Bībeli, Svētais Gars apgaismo jūsu sirdi un prātu, lai jūs saprastu Rakstus. Tāpēc ka Svētais Gars jūs māca [Jņ.14:26] un sniedz jums liecību par Jēzu [Jņ.15:26], jūs tāpat kā etiopiešu galminieks varat apliecināt: “Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls” [Ap.d.8:37].

Kad arābu zinātnieks Ibn al Haitams pirms tūkstošs gadiem pierādīja pasaulei, ka acs redzētspēja ir atkarīga no gaismas, viņš pavēra durvis turpmākajiem lielajiem pētījumiem optometrijas jomā. Tāpat arī 2000 gadus senais Dieva vārds sniedz mierinājumu, ka Svētais Gars dara jūs spējīgu saprast Dieva vārdu. Jums nav jāpaļaujas uz savu paša gudrību vai spēju, lai Dieva vārdu saprastu. Paļaujieties uz Svēto Garu, kurš “spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam” [Ef.3:20]. Kā gaisma dod spēju acij redzēt, tāpat arī Svētais Gars jūs apgaismo un māca. Jēzus sacīja: “Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis” [Jņ.14:26].

    Mīļais Kungs, Tu neesi mani atstājis vienu, lai es nesapinos un neapjūku pats savos Dieva vārda skaidrojumos. Paldies par Tavu Garu, kurš ir nācis, lai dotu man izpratni un skaidrību [Jņ.16:13] ne vien attiecībā uz šo dzīvi, bet arī attiecībā uz nākamās dzīves lielo noslēpumu. Svētais Gars, esi arī ar visiem lasītājiem visā pasaulē, kad viņi meklē Rakstos, vai tas, kas tiek mācīts, ir saskaņā ar Tavu dzīvo, svētu un dzīvu darošo vārdu [Ap.d.17:11]. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Svētais Gars dod jums spēju redzēt”

  1. talyc:


    jep t.i tā: …Svētais Gars dara jūs spējīgu saprast Dieva vārdu. Jums nav jāpaļaujas uz savu paša gudrību vai spēju, lai Dieva vārdu saprastu. Paļaujieties uz Svēto Garu, kurš “spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam” [Ef.3:20]…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.