20. Kā elku kalpība izpaužas pasaulē?


Svētais Gars palīdz jums ieraudzīt Jēzu

Paraugieties uz sirmo vīru sarkanajās drānās. Viņa vārds ir Sīmeans. Viņš bija klāt, kad Marija un Jāzeps atnesa uz templi 40 dienas veco Jēzu.

Svētais Gars palīdz jums ieraudzīt Jēzu

Todien notika kas neparasts. Te ir kāds vīrs, kurš, kā noprotams no Bībelē teiktā, nekad šo bērnu nav redzējis. Tomēr, paņēmis mazo Jēzu rokās, Sīmeans pēkšņi sacīja: “Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Israēla ļaudīm [Lk.2:29-32].

Varētu jautāt, kā gan tas iespējams, ka Sīmeans šajā mēnesi vecajā mazulī atpazina Jēzu, kurš bija Kristus – sen apsolītais Mesija? Lūk atbilde – teikts: “Svētais Gars bija pār viņu [Sīmeanu]” [Lk.2:25]. Citiem vārdiem – Dievs caur savu vārdu Vecās Derības apsolījumos par Mesiju bija iedevis Sīmeanam “ticības acis”, lai viņš saskatītu šo lielo Dieva noslēpumu.

SASKATĪT KRISTU SVĒTAJĀ VAKARĒDIENĀ

Sīmeans ir viens no uzskatāmākajiem piemēriem tam, kā Dievs jums sūta Svēto Garu ar kādu īpašu svētību. Kristīgā baznīca jau vairākus gadsimtus ir sašķelta jautājumā par Kristus klātbūtni Svētajā Vakarēdienā – vai šī klātbūtne ir reāla, vai tikai simboliska un garīga. Galu galā tas nav prāta, bet gan ticības jautājums [1.Kor.2:14]. Citiem vārdiem – Dievs Svētajā Garā jums dāvā ticību tam, kas šķiet neloģisks un neiespējams, un ko citi noraida un pat izsmej. Kā Dievs Svētais Gars ļāva Sīmeanam mazajā bērniņā, ko viņš turēja rokās, atpazīt Jēzu, tāpat arī ar Svētā Gara gādību jūs spējat zināt, ka saņemot Vakarēdiena maizi un vīnu jūs patiesībā saņemat Kristus miesu un asinis!

Ik reizi, kad jums rodas grūtības aptvert un pieņemt Kristus patiesu klātbūtni Svētajā Vakarēdienā, atsauciet atmiņā paša Jēzus vārdus: Tā IR mana miesa, ..tās IR manas asinis!”

DIEVA GUDRĪBA

Tāpat kā Sīmeans bez Svētā Gara palīdzības nebūtu pazinis Jēzu, mūsdienās daudzi cilvēki nespēj Viņu saskatīt Svētajā Vakarēdienā. Tomēr nevis šaubieties par skaidrajiem un nepārprotamajiem Jēzus vārdiem, ka Svētajā Vakarēdienā jūs saņemat sava krustā sistā un augšāmceltā Kunga patiesu miesu un asinis, bet Dieva dāvātajā ticībā atpazīstiet un saskatiet Viņu tāpat kā Sīmeans. Pie visiem Dieva noslēpumiem un brīnumiem lūdziet Svēto Garu, lai jūsu sirdī nemājotu šaubas, bet gan tāda ticība, kādu Dievs deva apustulim Pāvilam, lai jūs līdz ar Pāvilu varētu sacīt: “Mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā.. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko Gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Jo kas ir atzinis Tā Kunga prātu, lai Viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts” [1.Kor.2:7-16].

Nav iespējams izzināt Dieva noslēpumus ar saprāta un loģikas palīdzību, bet Dievs Svētais Gars dod jums ticības acis, ar kurām varat saskatīt to, kas apšaubītājiem paliek neredzams. Pateicieties Dievam par Sīmeanu, ko Viņš devis kā priekšzīmi un paraugu. Pēc Svētā Vakarēdiena dziediet Sīmeana pateicības lūgšanu [Nunc Dimittis], kā jau gadsimtiem ilgi ir darījusi Kristīgā baznīca, jo maizē un vīnā, ko nupat esat saņēmuši, jūs spējat saskatīt To Kungu. Līksmu sirdi dziediet savu ticības apliecinājumu Kristum.

  Mīļais Kungs, dod man ticības acis, kādas Tu devi Sīmeanam, lai Svētajā Vakarēdiena maizē un vīnā es saskatītu Tavu miesu un asinis. Kungs, atver manas acis, lai es spētu skatīt Tavu noslēpumu godību un svētību [1.Kor.2:7-16]. Jēzus vārdā, āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

4 atsauces par “Svētais Gars palīdz jums ieraudzīt Jēzu”

 1. noa:


  tadnu taa- raxtu veel neizlasiiju un ticu, ka ganjau tajaa ir visaaadas gudriibas, bet tomeer gribu uzreiz ar kritiku- nav labi publiceet visvisaadas bildes un bildiites sheit un neraxtiit klaat autorus- nu vienk nav labi, ja..
  Kautkaads nezinaamo autoru portaals:)

 2. Roberto:


  draugs noa, reiz jau Jums atbildēju http://www.ebaznica.lv/?p=1397#comment-2649
  vai par e-bildīšu vērotāju ir gana ērti būt?

  ar cieņu
  Jūsu e-minence

 3. noa:


  Presentation at the Temple
  by Giovanni Bellini – 1460-64 – Tempera on wood
  Galleria Querini Stampalia, Venice

  nav jau nemaz tik gruuti, vai ne?
  Bet par taam visaam joku bildeem un fotograafijaam gan atbildiiba jaauznjemas e-minenceem pashaam..

 4. Roberto:


  draugs noa,

  tad droši dariet to arī turpmāk un nekritizējiet

  ar cieņu,
  Jūsu e-minenceLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.