160. Kas ir augstākā no Dieva radītajām redzamajām būtnēm?


Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu

Kad Apustuļu ticības apliecībā atzīstat: “Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu”, visticamāk, neviens jums neiebildīs. Pirmajiem kristiešiem tas bija citādi. Pirmajos trijos kristietības gadsimtos Kristus atzīšana par Kungu bieži izraisīja vardarbīgu pretreakciju. Šeit redzamā Fjodora Andrejeviča Broņņikova glezna Nolādētais lauks attēlo nevis Kristus sišanu krustā, bet gan tās šausmas, kas bieži notika ar tiem, kas runāja un apliecināja, ka Jēzus ir Kungs.

Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu


Oksfordas Universitātes profesors Herberts Vorkmens raksta:

“Zinātnieki beidzot ir vienojušies par to, ka Domiciāna laikā (Romas imperators 284.– 315. p. Kr.) Romas imperatoru politikā un viņu vadītajā, apbrīnojami efektīvajā Romas likumsargāšanas sistēmā KRISTIETĪBA PATI PAR SEVI TIKA UZSKATĪTA PAR NOZIEGUMU!”

NEĻAUJIET SEVI APMĀNĪT!

Iespējams, ka jūs jūtaties atviegloti un pat pateicīgi, ka dzīvojat mūsdienīgākos laikos un jums nav jāsaskaras (kā tas joprojām notiek ar dažiem) ar pretestību, apsmieklu un pat nāvi, apliecinot, ka Jēzus ir Kungs. Taču tā ir sātana viltība: viņš liek jums noticēt, ka, lai arī ticat, jums izdosies izvairīties no vajāšanām! Tiklīdz caur Dieva kristības brīnumu Dieva Vārda dzīvā sēkla ir iesēta jūsu sirdīs un dvēselēs, sātans nekavējoties iesēj savas posta sēklas — sēklas, kuru mērķis ir iznīcināt jūsu dvēseli uz mūžīgiem laikiem (Mt.13:25). Luters raksta:

“Tiklīdz Dieva Vārds jūsos ir iedzinis saknes un sācis augt, sātans gribēs jūs nogandēt.”

TĀPĒC, KA ESAT ATZINUŠI JĒZU PAR SAVU KUNGU, SĀTANS IR JUMS PIESPRIEDIS NĀVESSODU

Tiklīdz apliecināt, ka “Jēzus ir Kungs“, sātans nekavējoties jums piespriež nāvessodu. Viņš sūta savus neskaitāmos dēmonus ar nodomu jūs apkrāpt un sist krustā — nevis fiziski kalna galā visu acu priekšā, bet gan garīgi. Krustā sišana un jūsu ķermeņa nāve, kā tas attēlots gleznā, ir slikta; dvēseles nāve ir vēl ļaunāka. “Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē” (Mt.10:28).

KAD JŪS APLIECINĀT JĒZU PAR SAVU KUNGU, VARAT BŪT DROŠI — JĒZUS IR JŪSU AIZSTĀVIS

Katru reizi, kad Apustuļu ticības apliecībā jūs apliecināt, ka Jēzus ir Kungs, jūs paziņojat, ka nebaidāties no sātana. Kad jūs atzīstat: “Jēzus ir Kungs“, Jēzus jūs steidz iedrošināt, ka Viņš ir jūsu dievišķais Aizstāvis. Lai ko sātans iesāktu, viņš nespēj jūs iznīcināt. “Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest” (1.Kor.10:13).

JĒZUS KĻŪST PAR JŪSU DZĪVES KUNGU!

Kad atzīstat Jēzu par savu Kungu, jūs Viņu nepieņemat; Viņš pieņem jūs (Jņ.15:16; Gal.4:4–7). Kad Jēzus uzņemas vilkt jūs pie Sevis (Jņ.12:32) un kad Viņš ļauj jums atzīt Viņu par jūsu dzīves Kungu, Jēzus nepārtraukti vēro jūs, lai pasargātu no visa ļaunuma: “Jo Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas” (2.Lku.16:9). “Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj” (Ps.34:8). Lai kā sātans censtos, Jēzus nekad neļaus viņam jūs pieveikt.

Savā dzīvajā Vārdā Dievs sniedz jums papildu iedrošinājumu: “Sešos grūtumos Viņš tevi paglābs, bet septītajā vairs bēdas tevi neskars” (Īj.5:19). Un kā gan mums atbildēt uz visu, ko Jēzus mūsu labā ir darījis? “Izraus mani Tas Kungs no katra ļauna darba un izglābs Savā Debesu valstībā — Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen” (2.Tim.4:18).

Atzīstiet Jēzu par savu Kungu ar drosmi un prieku. Būdams jūsu Kungs, Viņš pasargās jūs dzīvē un izglābs jūsu dvēseli nāvē, lai jūs būtu kopā ar Viņu uz mūžīgiem laikiem!

    Mīļais Kungs Jēzu, Tava mīlestība un žēlastība liek man saukt Tevi par manu Kristu un Kungu. Dod man un maniem mīļajiem ticības acis — acis, kas saskata sātanu, kad tas cenšas sodīt mani par Tevis atzīšanu. Tāpat atgādini man, ka Tu esi mans Kungs, mans Aizstāvis šajā pasaulīgajā dzīvē un mans Aizbildnis nākamajā dzīvē. Jēzu, Tu esi mans Kungs! Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.