255. Kas ir lūgšana?


Svētais Gars atklāj patiesību

Lūkas evaņģēlija 1.nodaļā Dievs vēsta, ka Viņš sūtīja eņģeli pie jaunavas Marijas paziņot, ka viņai būs dēls. Kā redzams šajā gleznā, šī vēsts Mariju pārsteidza un samulsināja. “Kā tas var notikt? Jo es vīra neapzinos” viņa izsaucās [Lk.1:34].

Svētais Gars atklāj patiesību

Eņģelis teica Marijai: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos”. Kad Marija bija noklausījusies eņģeļa pasludinājumu visā pilnībā, sadzirdot arī to, ka “Dievam nekas nav neiespējams”, viņa atbildēja: “Lai notiek ar mani pēc tava vārda” [Lk.1:35-38].

Marija nesaka, ka ir gatava ticēt eņģeļa vēstij tāpēc, ka iekšēji jūt – tā ir patiesība, vai arī tāpēc, ka eņģelis viņai šķiet uzticams. Svētais Gars, kurš tiek apsolīts [Lk.1:35], jau šajā brīdī dāvā Marijai spēju pārvarēt prāta apsvērumus un šaubas, un apliecināt patiesību uz Dieva vārda pamata.

To Dievs apsola arī jums. Kad lūdzat pēc atbildēm vai norādēm sarežģītās dzīves situācijās, nemeklējiet tās savās sajūtās vai nojausmās. Uzticieties vienīgi skaidrajam un nemainīgajam Dieva vārdam. Tad Svētais Gars jums dāvās mieru un paļāvību tāpat kā Marijai.

UZMANIETIES! IR DAUDZ GARU, KAS CENŠAS JŪS MALDINĀT!

Ieskatieties Bībelē! Ievērojiet, cik bieži Dievs runā ne vien par savu Garu, bet arī par daudziem citiem “gariem” [2.Ķēn.21:6; Īj.26:5; Cah.13:2; Mt.8:16; Mk.1:27; Lk.4:36; Ap.d.5:16; 1.Kor.12:10; 1.Tim.4:1; 1.Pēt.3:19; Atkl.16:14]. Ir tik daudz ļaunu un nešķīstu garu, kuri nemitīgi mēģina paspēlēties ar jūsu jūtām, emocijām un prātu, lai jūs apmulsinātu un pieviltu. Dievs brīdina neuzticēties nevienam citam garam un nepadoties citu garu, bet vienīgi Dieva Gara vadībai [1.Jņ.4:1]. Velns bieži vien cenšas jūs pievilt izliekoties par patiesā Dieva garu. Jums nevajadzētu par to brīnīties, jo Dieva vārds brīdina, ka velns “izliekas par gaismas eņģeli” [2.Kor.11:14].

Tomēr jums nav jādzīvo pastāvīgā nedrošībā un bailēs. Dievs Svētais Gars, Trīsvienības trešā persona, runā uz jums caur Dieva vārdu. Tikmēr, kamēr jūs uzklausāt vienīgi Dieva vārdu, jūs esat pasargāti no ļaunajiem gariem. Dieva vārds ir vienmēr uzticams un drošs – kā svina svērtenis [Am.7:7-9].

ŅEMIET PAR PARAUGU MARIJU

Dažādās dzīves situācijās, kurās jums jāizdara izvēle, kā arī pieredzot to, ka jūsu izjūtas bieži ir pretrunīgas, atcerieties Mariju, kā viņa parādīta šajā attēlā. Atcerieties viņu kā Dieva dāvātu paraugu un priekšzīmi. Nedodiet iespēju velnam un daudzajiem viņam pakļautajiem gariem garīgās lietās rotaļāties ar jūsu sajūtām un nojautām. Tos pašus vārdus, ko Dieva Gars mudināja teikt Marijai, sakiet arī jūs: “Lai notiek ar mani pēc Tava vārda” [Lk.1:38]. Kad Dieva vārds jums kalpo kā svērtenis, virziena rādītājs un enkurs, jūs varat būt drošs, ka netiksiet pievilts un ievests maldos. Dievs nekad nespēlējas ar jūsu jūtām. Viņš jūs vienmēr vada pa taisnības ceļiem Viņa vārda dēļ [Ps.23:3]. Ja jūs vada nemainīgais Dieva vārds, jūs mazāk raizēsieties par nākotni un jums būs daudz vairāk paļāvības.

Visticamāk, ka jūs savā mūžā neesat sastapies ar eņģeli, kurš jums nestu apbrīnojamu vēsti no Dieva, kā tas notika ar Mariju, tomēr jūs noteikti būsit lasījis Dieva vārdā neaptverami brīnišķo vēsti par “Kristību, kura tagad arī jūs glābj” [1.Pēt.3:21]. Šis Dieva apsolījums ir tik pārsteidzošs un ar tik dziļu un tālejošu nozīmi, ka vairums cilvēku vai nu mēģina noliegt Kristības glābjošo spēku, vai arī pilnīgi ignorē šo vietu Dieva vārdā. Bet jūs neapšaubiet Dieva brīnumu, kad Viņš jums Kristībā liek garīgi piedzimt no jauna pestīšanai. Lūdziet Dievu Svēto Garu, lai tāpat kā Marija par brīnumaino Jēzus ieņemšanu un dzemdēšanu, jūs tagad varētu sacīt: “Lai notiek ar mani pēc Tava vārda” [Lk.1:38].

Patiesi, slavējiet Dievu, ka Viņš sevi pazemojis Kristū, lai dāvātu jums šos apsolījumus. Jūs neesat pelnījis neko, bet Dievs Kristū jums dod visu. Nešaubieties par Dieva vārdu, bet vienkārši uzticieties tam, kā to darīja Marija! Lai jums notiek pēc Dieva svētā un dzīvu darošā vārda!

    Mīļais Kungs, šajā laikā, kad miljoniem cilvēku pieviļas, uzskatīdami, ka Tu viņus uzrunā sajūtās un nojausmās, dod man spēku turēties tikai un vienīgi pie Tava uzticamā vārda. Lai “Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem” [Ps.119:105]. Un kas vissvarīgākais – lai Tavs vārds Tevis dāvātajā ticībā man vienmēr norāda uz Jēzu, manu Palīgu un Glābēju [Jņ.20:31]. Kungs Svētais Gars, dzēs visas šaubas, ko manī izraisījuši ļaunie gari, lai es līdz ar Mariju varētu teikt: “Lai notiek ar mani [nevis pēc manām sajūtām, bet] pēc Tava vārda” [Lk.1:38]. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.