240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?


Teoloģija – Lutera izpratne [-06]

Teoloģiska rakstura problēmas rodas tur, kur teologi atsevišķus polemiskus izteikumus ir īpaši izcēluši, varētu pat sacīt, izrāvuši no konteksta, un, piesegdamies ar Lutera autoritāti, sākuši pretnostatīt Evaņģēliju pārējai Bībeles vēstij. Parasti tas notiek vai nu tādēļ, ka tie neizprot mācību par Bauslības un Evaņģēlija izšķiršanu, vai tādēļ, ka tie ir izgudrojuši kādu savu, Rakstos nepamatotu “evaņģēliju”.


Piemēram, t.s. sociālā evaņģēlija teorētiķi bija pārvērtuši Evaņģēlija vēsti par aicinājumu uzcelt taisnīgu sabiedrību, kur nabagie nokratīs bagāto tirāniju. Līdzīgi centieni ir sastopami arī tad, kad tiek mēģināts legalizēt kādus Bībelē atklāti nosodītus grēkus vai atmest kādas “neērtas” Bībeles patiesības. Kad tie ir pārdefinējuši Evaņģēliju, pārvērsdami to par kādu “citu evaņģēliju” (Gal. 1:6,7), tad tie parasti atsaucas uz Lutera autoritāti, kurš īpaši izcēla Evaņģēlija nozīmi skaidrai Svēto Rakstu izpratnei, un tad tie sāk no Bībeles “izsvītrot” visu, kas to vai citu iemeslu dēļ ir pretrunā šim viņu pašu iedomātajam evaņģēlijam.

Taču tā viņi demonstrē vienīgi savu neizpratni par Lutera teoloģiju.

Luters nekad nav padarījis kādu abstraktu Evaņģēliju par Rakstu autoritātes un patiesuma izvērtēšanas mērauklu, bet vienīgi uzskatījis Evaņģēliju (t.i. Kristu) par brīnišķu gaismu, kas padara visus Rakstus skaidrus un to vēsti saprotamu un pestīšanu nesošu.

Luteram, tāpat kā arī vēlākajām luteriskās baznīcas ticības apliecībām, nevis Evaņģēlijs ir Rakstu un mācības mēraukla, bet gan Raksti ir Evaņģēlija un mācības mēraukla. Starp Rakstiem un Evaņģēliju nav un nevar būt nekādas pretrunas, jo, kā sacījis Luters, pats Dievs ir iemiesojies Svētajos Rakstos (Scriptura Sacra est Deus incarnatus).

Diemžēl, šinī rakstā(rakstu sērijā) nebūs iespējams pilnīgi parādīt Lutera izpratni par Svētajiem Rakstiem, taču pietiks ja atzīsim, ka šīs trīs[*] Lutera pamatnostādnes ir pašas svarīgākās. Arī mums šodien.

Tās nav tikai interesanta vēsturiska liecība par kāda cilvēka ticību pagātnē, bet arī šodien palīdz skaidrāk saprast Svēto Rakstu mācību ikvienam, kas no sirds meklē Bībelē atbildi uz vissvarīgāko jautājumu ikkatra cilvēka dzīvē: “Kā man iemantot pestīšanu?”

Tā, mācoties šīs lietas no Lutera, mēs varēsim skaidrāk ieraudzīt, izprast un uzņemt savās sirdīs To, kurš pats ir iemiesotais Dieva Vārds. Viņam lai gods un slava mūžīgi!

*I – Viena vienkārša nozīme [Evangelio et Scriptura].

*II – Svētie Raksti skaidro paši sevi [Scriptura sacra sui ipsius interpres].

*III – Evaņģēlijs un Raksti [Unus simplex sensus].

Turpinājums seko »

[Pārpublicēts no LMF]Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.