248. Kāpēc tu tici, ka ir mūžīgā dzīvošana?


Papildinājums Lutera darbiem latviešu valodā

Lasītājus sasniedzis kārtējais latviešu valodā tulkotais papildinājums Lutera darbiem, kuri apkopoti simt divdesmit vienā Veimāras izdevuma sējumā.

Papildinājums Lutera darbiem latviešu valodā


Šoreiz grāmatu tulkotāji un izdevēji publicējuši Svēto Rakstu doktora Mārtiņa Lutera skaidrojumus par praviešiem Danielu, Hozeju, Joēlu un Amosu grāmatām. Kā arī lielā pieprasījuma dēļ jau trešo izdevumu piedzīvojušas Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai visa gada garumā.

Luterisma Mantojuma Fonds apņēies jau tuvākajā laika tulkot un izdot Mārtiņa Lutera darbus: “Par klostera solījumiem” un “Par konciliem un baznīcu”.

Patlaban, neskaitot atkārtotos izdevumus, lasītāju rīcībai esot nodotas 27 grāmatas:

 • Apliecība par Kristus Vakarēdienu
 • Apustuļa Jāņa pirmās vēstules skaidrojumi
 • Apustuļa Pētera pirmās un otrās vēstules skaidrojumi
 • Baznīca Bābeles gūstā
 • Baznīcas postillas (piecās grāmatās)
 • Praviešu Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa skaidrojumi
 • Evaņģēlija skaidrojums svētku un apustuļu atceres dienās
 • Galda runas
 • Jāņa evaņģēlija skaidrojumi (divās grāmatās)
 • Jēzus Kalna sprediķa skaidrojums
 • Lielais Katehisms
 • Magnificat (Lk 1:46-55) skaidrojums
 • Mazais Katehisms
 • Par gribas verdzību
 • Pāvila vēstules Galatiešiem skaidrojums
 • Pirmās Mozus grāmatas skaidrojums (piecās grāmatās)
 • Pravieša Jesajas grāmatas skaidrojums
 • Psalmu skaidrojums
 • Svēto Rakstu apceres katrai dienai

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.