117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?


Svētais Gars iestājas par jums

Franču kuģis Medūza ar 400 pasažieriem uz borta 1816.gada 2.jūlijā uzskrēja uz sēkļa daudzas jūdzes no Āfrikas rietumu krasta. Daudzi centās sakāpt nedaudzajās glābšanas laivās, bet 150 cilvēki, kuriem nepietika vietas laivās, mēģināja glābties uz ātrumā pagatavota plosta, kā tas redzams šajā lappusē. Nespējot atrast krastu, pēc divām nedēļām uz plosta bija palikuši dzīvi vairs tikai 15 cilvēki. Mākslinieks attēlojis brīdi, kad visapkārt guļot mirušajiem un mirstošiem, ciešot slāpes un ēdot mirušo biedru miesas, šo dažu izdzīvojušo sirdīs ir uzaususi cerība, jo viņi ir pamanījuši pie horizonta kādu kuģi.

Svētais Gars iestājas par jums

Iespējams, jūsu dzīvē ir bijuši brīži, kad jūs jūtaties kā pēc kuģa katastrofas, un nekāds glābiņš nav manāms pie horizonta. Apustulis Pāvils piekrīt, ka dzīvē var būt tik bezcerīgi brīži, ka mēs pat “nezinām, kas un kā mums jālūdz” [Rom.8:26]. Attiecības ģimenē ir saspīlētas, rodas sajūta, ka attiecības starp laulātajiem vienīgi pasliktinās un jūs ir pametuši pat vissenākie un uzticamākie draugi. Pie tam jums nav neviena, pie kā griezties savās grūtībās, un neviens nespēj izprast situāciju, kādā jūs atrodaties.

NEKRĪTIET IZMISUMĀ

Šādās katastrofālās situācijās, kad jūs nezināt, ko un kā lūgt, labā vēsts ir tā, ka “Gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām” [Rom.8:26].

Varbūt jūs nedēļām vai pat mēnešiem ilgi neesat runājis ar savu debesu Tēvu. Varbūt jūs nenākat no kristīgas ģimenes un nemaz nezināt, kā uzsākt sarunu ar Dievu lūgšanā. Neizsamistiet, ja neprotat lūgt un nezināt, kā to darīt. Pat Jēzus mācekļi sacīja savam Skolotājam: “Kungs, māci mums Dievu lūgt” [Lk.11:1]. Jēzus atbildēja: “Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūs kārdināšanā” [Lk.11:2-4].

Tā kā Jēzus ir devis šo lūgšanu jums un visiem saviem sekotājiem, tā ir visspēcīgākā lūgšana pasaulē. Lūdziet mūsu Kunga lūgšanu vairākas reizes dienā. Izmantojot Kristus lūgšanu kā vislabāko paraugu, Svētais Gars nemitīgi iestājas un aizlūdz par jums “ar bezvārdu nopūtām” [Rom.8:26]. Un vēlāk Svētais Gars dara jūs spējīgu pievienot šai vēl citas lūgšanas, arvien izmantojot Jēzus lūgšanu un psalmus kā piemēru Dievam tīkamai lūgšanai.

KAD ESAT PIEDZĪVOJIS KATASTROFU, PSALMI NĀK KĀ GLĀBIŅŠ

Tā kā psalmi ir Dieva vārds, Dievs noteikti jūs sadzirdēs un uzklausīs, ja lūgsit psalmu vārdiem.

  1. Kad vēlaties slavēt Dievu – debesu un zemes radītāju, lūdziet 8. un 111.psalmu
  2. Kad jums vajadzīga lūgšana, kura aptver visas svarīgākās dzīves jomas, lūdziet 103.psalmu.
  3. Kad ienaidnieki jūs apdraud un jūs nespējat gulēt, 3.psalmu.
  4. Kad esat piedzīvojis katastrofu, un šķiet, ka nav nekādas cerības, lūdziet 46.psalmu.
  5. Kad jūsu grēki jūs nospiež un apbēdina, lūdziet 51.psalmu.
  6. kad vienkārši vēlaties pateikties un slavēt Dievu, lūdziet 40.psalmu.
  7. Kad jums šķiet, ka Dievs jūs ir atstājis, lūdziet 13.psalmu.
  8. Kad jūs nomoka vainas apziņa, lūdziet 32. vai 130.psalmu.
Mīļais debesu Tēvs, es jūtos tik nelāgi, nezinot ko un kā lūgt. Es pazemīgi izlūdzos tāpat kā Jēzu mācekļi – Kungs, māci man lūgt [Lk.11:1]. Dāvā man pārliecību un drošību, ka arī tad, kad esmu nonācis lielās grūtībās un jūtos kā pēc kuģa katastrofas, neredzot nekādu cerību, Tavs Gars iestājas par mani. Paldies Tev arī par Tavu Dēlu, kurš nemitīgi iestājas par mani un aizstāv mani Tava troņa priekšā. Paldies par Tavu Garu, kurš mani aizstāv “”ar bezvārdu nopūtām” [Rom.8:26]. Ar paļāvību lūdzu Tevi Kristus vārdā. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.