302. Kāds, kristību sakarā, ir kūmu uzdevums?


Kā un ko sacīt lūgšanā?

Nenoskumstiet un neatmetiet cerības. Kā saka Raksti, mēs visi sastopamies ar šādām grūtībām, kad vēlamies lūgt. Pāvils atzīstas par mums visiem: “Mēs nezinām ko mums, būs lūgt un kā” (Rom.8:26).

ko un kā sacīt lūgšanā


Mierinošā un labā vēsts ir tā, ka “jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag. pirms jūs Viņu lūdzat” (Mt.6:8). Pat ja jums pietrūkst vārdu, bet sirds ir pilna, Dieva vārds mūs drošina, ka “arī Gars nāk palīgā. mūsu nespēkam .. pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām” (Rom.8:26).

Tomēr Dievs grib, lai jūs zinātu, kādiem vārdiem runāt ar Viņu lūgšanā. Jēzus mācīja “Mūsu Tēvs” lūgšanu, kas ir vislabākais lūgšanas paraugs. “Mūsu Tēvs” lūgšana aptver visas ticīgas sirds vēlēšanās. Vienkāršos vārdos tā ietver visus dievišķos apsolījumus, visas cilvēciskās bēdas un vajadzības, visus kristīgos centienus pēc apkārtējo labklājības. Luters saka:

“Tā ir liela priekšrocība, salīdzinot ar visām citām lūgšanām, kuras mēs paši varētu izdomāt. Jo tad sirdsapziņa vienmēr šaubās tos un sacītu: “Es gan esmu lūdzis, bet kas zina, kā Viņam tas patīk, vai esmu lūdzis pietiekami daudz un pareizi?” Tāpēc uz zemes nav atrodama cēlāka un labāka lūgšana par dienišķo “Mūsu Tēvs”, jo tai ir īpaša liecība, ka Dievs to labprāt uzklausa, to mēs nemainītu pat pret visas pasaules labumiem.”

Vecās Derības Psalmu grāmata ir lūgšanu grāmata. Lasiet to un lūdziet ar psalmu vārdiem. Gandrīz katrai dzīves situācijai, kuru jūs varētu piedzīvot, ir daudzas piemērotas lūgšanas psalmos. Būtībā jau Bībele kopumā ir lūgšanu grāmata. Caur savu vārdu Dievs mums māca, lūgt, ko lūgt un ko mēs varam sagaidīt no lūgšanas.

Lūgšanām dotais brīnišķīgais iedrošinājums ir pamatots Dieva vārdā, kad to klausāmies un mācāmies. Dieva vārdā. jūs saņemat apstiprinājumu tam, ka Dievs jūs uzklausa, pat ja nevarat atrast īstos vārdus, lai izteiktu to, kas ir jūsu sirdi. Un šajā. pašā. Dieva vārdā Viņš dod jums iespēju mācīties tos Viņam vistīkamākos vārdus, kurus Viņš uzklausa labprāt.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.