195. Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?


Maldi

1996.gadā ziemeļkorejiešu naudas viltotāji pārsteidza ASV vadošos darbiniekus laižot klajā jaunu, kvalitatīvi viltotu 100 dolāru naudas zīmi. Pazīstama ar nosaukumu “super-k”, šī viltotā naudaszīme izskatījās tik līdzīga īstajai, ka to nespēja atklāt pat vairāki ievērojami speciālisti.

Pat palielinot šo naudaszīmi, atšķirības starp viltoto un īsto bija gandrīz neiespējami noteikt.

maldi - īstais dolārs

Ar savu vārdu Dievs brīdina, ka arī velns krāps un pat iznīcinās miljoniem cilvēku, darbojoties ar šo divu zvēru, kas aprakstīti 13.nodaļā, palīdzību.

PIRMAIS KRĀPNIEKS

Pirmais zvērs – jūras nezvērs (Atkl.13:1-10) simbolizē vadītājus, diktatorus un valdības, kuras velns apkrāpj, samaitā un tad izlieto, lai vajātu kristīgo baznīcu.

Visspēcīgākais, neatlaidīgākais un ilgdzīvojošākais zvērs, kuru velns ir izmantojis, lai cīnītos pret kristīgo baznīcu šajā gadsimtā, ir bijis komunisms. Savā grāmatā Pareizticīgo baznīca Oksfordas universitātes vēsturnieks Timotijs Vērs apgalvo:

“Piemēram, 1956.gadā Padomju Savienībā tika nolasītas 120679 antireliģiskas lekcijas. 1958. gadā šis ateisma lekciju skaits sasniedza 300000. Katru dienu Padomju Savienības iedzīvotāji tika nežēlīgi pakļauti gandrīz 1000 ateistiskām lekcijām, kas bija vērstas pret kristīgo ticību.”

IEVAINOTS, BET ATGUVIES UN TURPINA CĪŅU!

Protams, kā skaidro profesors Vērs, lai iemidzinātu pasaules uzmanību, Padomju komunistiskie līderi vispirms iznīcināja īsto kristīgo baznīcu un tad radīja ielikteņu baznīcu, tā saukto “Dzīvo baznīcu”, kuru tie varēja kontrolēt. Visbeidzot, 1991. gadā ateistiskā komunisma nezvērs tika ievainots. Neskatoties uz nodarīto, šis nezvērs ir atguvies (Atkl.13:3) un turpina krāpt un iznīcināt ļaudis ar melu palīdzību caur Ķīnas komunistisko vadību. Arī tur, tāpat kā 74 savas darbības gados Krievijā, velns veiksmīgi apkrāpis valdības vadītājus Ķīnā, izveidojot nelielu baznīcu, kuru var kontrolēt un tai pat laikā nežēlīgi vajājot pagrīdē iedzīto kristīgo baznīcu. Citi velna uzbrukumi kristiešiem ir rafinētāki, bet tikpat efektīvi. Piemēram, ja valdība izdod likumu, ka Rietumu skolās jāmāca Darvina evolūcijas teorija, šī bezdievīgā mācība ir tiešs uzbrukums kristīgajai ticībai.

Šie piemēri raksturo Atklāsmes grāmatas 13:1-10 pirmā zvēra uzbrukumus, kurš “iznāk no jūras.”

OTRAIS KRĀPNIEKS

Atklāsmes grāmata 13:11-18 stāsta par otru zvēru, kas “iznāk no zemes.” Ja pirmais jūras nezvērs uzbrūk kristiešiem un kristīgajai baznīcai no ārpuses, tad otrais, no zemes, darbojas pašos cilvēku prātos, lai samaitātu viņu domas un tos maldinātu. Otrais zvērs pārstāv visu veidu garīgās maldu kustības un viltus reliģijas, kas beigās kulminē pseido-kristietībā un apostāzē.

Šīs apostāzes liecība ir redzama Eiropas protestantu baznīcās, kurās vairums cilvēku sauc sevi par kristiešiem, taču tikai neliela daļa apmeklē baznīcu. Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā, pasaules reģionos, kuri gadsimtiem ilgi tika uzskatīti par kristīgiem, liela daļa iedzīvotāju nopietni meklē garīgumu un piepildījumu New Age, Austrumu reliģijās un pat burvestībās. Citā reģionā Romas katoļu baznīca turpina uzstāt, ka pestīšanai nepieciešami labie darbi, kas ir pretrunā ar Ef.2:8-9. 1999.gadā, vizītes laikā Indijā, pāvests teica, ka arī citas ticības var sniegt pestīšanu, kas ir pretrunā ar Jņ.14:6 un Ap.d.4:12. Saskaņā ar ziņām no Vatikāna, 1997.gadā pāvests Jānis Pāvils II aptaujāja katoliskos līderus pasaulē, vai nebūtu pienācis īstais laiks pasludināt Mariju par vienlīdzīgu pestītāju Jēzum, kas ir pilnīgi pretrunā ar 1.Tim.2:5.

Ikviens no šiem apostāzes piemēriem skaidri parāda, ka to, ko velns nespēj panākt tieši uzbrūkot kristīgajai baznīcai, viņš efektīvi paveic samaitājot baznīcas mācību un izraisot ļaudīs vienaldzību un apostāzi.

TU VARI UZVARĒT AR DIEVA DZĪVĪBU DODOŠO VĀRDU!

Tātad, kā mēs kā kristieši atbildēsim velnam, ja viņš pieviļ cilvēkus un valdības un pārvērš tos zvēros, kas uzbrūk kristietībai? Kā nekļūt par pieaugošās apostāzes daļu? Atkārtojot savu teikto Atkl.1:3, Jānis raksta 13:9: “Ja kādam ir ausis, tas lai dzird.” Spēja atpazīt un stāties pretī velna tirānijai un maldiem nāk vienīgi no Dieva apgaismības un iedrošinošā vārda (Jņ.16:13). Ja regulāri lasīsiet Rakstus, Dievs jums dos spēju atpazīt maskējušos velnu. Dieva vārds nav tikai informācija. Tas arī dod dzīvības spēku, kas ļauj mums uzveikt seno ļauno ienaidnieku (Jņ.6:63; Ef.6:17). Dieva vārds, kas ir izteikts, nodziedāts vai vienkārši būdams mūsu prātā, pats atraida un izdzen zvēru – velnu (Mt.4:10-11).

Ar Dieva dzīvību dodošo vārdu sirdīs, mēs varam dziedāt kopā ar Mārtiņu Luteru viņa slaveno korāli Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils:

Lai būtu velnu diezkāds bars, kas grib mūs aprīt kāri, mūs tomēr sargā Dieva Gars, tas elles varai pāri. Kas valda tumsībā, gan kaist viņš niknumā, bet ko mums padarīs? Dievs viņu nosodīs. Viens vārdiņš to spēj aizdzīt!

KĀ ŠĪ MĀCĪBA SASKAN AR ATKLĀSMES GRĀMATU

Atklāsmes grāmatas 12.-14.nodaļas vēsta, ka Baznīca tiks pasargāta velna uzbrukuma laikā. Lai maldinātu un vajātu Dieva baznīcu (ko simbolizē sieviete un viņas bērns (Atkl.12:1-17)), velns izmanto divus “zvērus”: bezdievīgu sekulāro varu (Atkl.13:1-10) un viltus garīgumu (Atkl.13:11-18). Šī maldināšana ir tik rafinēta, ka tā līdzinās viltotai naudai, kas redzama pa labi. Tomēr ar Dieva vārda patiesību, baznīca uzvar velnu maldus (Atkl.14:1-13). Šīs vīzijas nobeigumā lasām par ražu, kas simbolizē Pēdējo tiesu velna sekotājiem (Atkl.14:14-20). Lai saprastu, kā šī mācība saskan ar Atklāsmes grāmatu kopumā, skatieties kopsavilkumu.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.