193. Kā Kristus tevi atpestīja no visiem taviem grēkiem?


Ticības kopība ar visiem ticīgajiem

Es saku uz To Kungu: “Tu esi mans Kungs, bez Tevis man nevaid nekā cita laba.” Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku: “Uz jums man ir labs prāts!” [Ps.16:2-3]

Ticības kopība ar visiem ticīgajiem


Kopība un sadraudzība ar Dievu Dāvidam bija pati lielākā laime un sasniegums, ko vien viņš spēja iedomāties. Dāvids šo patiesību bieži ir apliecinājis psalmos, un viņam piekrīt arī citi ticīgi cilvēki.
“Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!” sacīja Asafs [Ps.73:25].

Svētīgs ir cilvēks, kas iemanto ne ar ko nesalīdzināmo sadraudzību ar Dievu. Vai tu spēj iedomāties? – Tevi mīl pati mūžīgā Majestāte, visvarenais Dievs, kas radījis visumu un uztur to ar Savu spēcīgo roku. Vai tu spēj iedomāties? – Tev ir sadraudzība ar Viņu!

Bet Dāvids pauž vēl kādu būtisku patiesību. Nosaucis Dievu par lielāko un augstāko labumu, viņš turpina, runādams par Dieva tautu: man ir labs prāts uz šīs zemes svētajiem!

Protams, Dieva tauta nav salīdzināma ar pašu Kungu. Nē, Dāvids domā ko citu, proti – kas tic Dievam un dzīvo sadraudzībā ar Viņa Dēlu Jēzu, labprāt dzīvo kopībā ar citiem Dieva draugiem, un tā ir svarīga kristīgas dzīves nepieciešamība. Kas šo patiesību neņem nopietni, nonāk pretrunā ar ticības būtību.

Sadraudzība ar Dievu nebūt nenozīmē ticības vientulību. Vienotība ar Dievu un Viņa tuvums vienlaikus ietver arī ticības kopību ar visiem ticīgajiem. Visu ticīgo sirdīs mājo tā pati dzīvība un tas pats Gars.

Ja kristietis neapzinās vajadzību pēc kopības ar citiem Dieva bērniem, ar viņu kaut kas nav kārtībā. Varbūt tu jūti nepatiku pret citiem kristiešiem un varbūt pat pret pašu Dievu?

Varbūt tu kristiešos saskati pārāk daudz nepilnību un, iespējams, tev ir taisnība. Bet kā ir ar tevi pašu? Mēs taču visi dzīvojam grēku piedošanas žēlastībā, tāpēc neiedomājies, ka esi pārāk labs, lai atrastos kopā ar ticīgo tautu!

Dāvids teica, ka viņam ir labs prāts uz svētajiem. Nav šaubu, ka Dāvids redzēja viņu trūkumus, tomēr vienlaikus viņš zināja arī savus trūkumus. Taču pats galvenais – viņš pazina Dieva žēlastību, kurā dzīvo un ir līdzdalīgi visi Dieva bērni.

Birkas: , , , , , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.