37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?Tu redzi arhīvu par grēku piedošanas žēlastība

Ticības kopība ar visiem ticīgajiem

Es saku uz To Kungu: “Tu esi mans Kungs, bez Tevis man nevaid nekā cita laba.” Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku: “Uz jums man ir labs prāts!” [Ps.16:2-3]

Ticības kopība ar visiem ticīgajiem

Lasīt tālāk »