212. Kā Svētais Gars tevi ir aizvedis līdz ticībai?


Līgums ar Dievu

“Šķirstā izglābās nedaudzas, proti, astoņas, dvēseles cauri ūdenim. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos.” [1.Pēt.3:20-21]

Līgums ar Dievu


1. Mozus grāmatas 7. nodaļā mēs lasām, ka Dievs sodīja cilvēkus, ļaujot grēku plūdiem noslīcināt visu pasauli. Izglābās tikai daži. “Un ūdensplūdi turpinājās četrdesmit dienas virs zemes, un ūdeņi vairojās, un tie pacēla Šķirstu, ka tas tika augsti uzcelts virs zemes. Un ūdeņi pieņēmās spēkā un palielinājās virs zemes, un šķirsts peldēja pa ūdens virsu” [1.Moz.7:17-18].

1. Pētera vēstulē lasām, ka grēku plūdu ūdeņi attēlo Kristību. Mūs glābj Kristības ūdens, kas ir paša Dieva darbs. Dievs izmanto Kristību kā līdzekli, kas dod mums līdzdalību pestīšanā.

Kad nezinošs cilvēks aplūko Kristību, iespējams, viņš tajā saskata vienkāršu ķermeņa apslacīšanu vai mazgāšanu. Tomēr Dieva vārds vēsta, ka Kristība ir kaut kas daudz lielāks. Jēzus Kristus augšāmcelšanās spēkā Kristība šķīsta cilvēka sirdsapziņu un savieno ar Dievu.

Luters mums ir devis vienu no labākajiem Kristības skaidrojumiem: Dievs ir slēdzis derību ar visu pasauli, apliecinādams Savu vēlmi būt visu cilvēku Dievs un tos izglābt Jēzū Kristū. Pēc Savas brīvās gribas lēmuma Dievs ir darījis Kristību par derības apliecinājuma zīmi. Tāpat Dievs Tas Kungs slēdza derību ar Ābrahāmu un viņa pēcnācējiem. Viņš solīja būt tiem Dievu un deva apgraizīšanu kā derības apliecinājuma zīmi. Tā raksta Luters.

Tādēļ es ar prieku un pateicību domāju par savu Kristību un ticu, ka tieši Kristībā Dievs ar mani ir slēdzis derību un solījis visu Savu žēlastību un svētību, ka būs mans Dievs un izglābs mani ticībā Jēzum.

Luters raksta, ka šis Dieva žēlastības darbs mani dara par Dieva bērnu. Tālāk viņš skaidro, ka pieaugušais ļoti viegli piekrāpj gan sevi, gan citus un nāk pie Viņa kā Jūda Iskariots. Turpretī mazs bērns nevienu nekrāpj. Tas nāk pie Jēzus tāpat kā Viņam reiz pienestie bērniņi [Mk.10:13]. Bet Jēzus vārds un žēlastības darbs bez augļiem nepaliks.

Ja arī mēs esam neuzticami, Tas Kungs paliek uzticams. Reiz savos jaunības gados es biju tālu atkritis un atkāpies no sava Kunga, taču Viņš mani sameklēja un atjaunoja ar Savu Evaņģēliju, lai es no jauna Viņam piederu ticībā.

Tu nevari no Kristības saņemt mierinājumu, ja nedzīvo ticībā Jēzum. Bet, dzīvodams ticībā, tu vienmēr vari pateikties Dievam par derību, ko Kristībā Viņš ar tevi slēdzis. Un pat ja mēs aizmirstam šo derību, Tas Kungs to nekad neaizmirsīs.

Lai slavēts Viņa vārds!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Līgums ar Dievu”

  1. Mefistofelis:


    Līgums ar Luciferu arī ir derīgs? Kā nekā, arī Lucifers ir tikai dieva eņģelis….

  2. talyc:


    Jautājums tiešām vietā.
    Atbilde domājams nebūs tālu jāmeklē, ja atminēsim, ka vells ir melu tēvs. [Jņ. 8:44]

    Ja jau pats pirmais viņa apsolījums (1.Moz. 3:4) “jūs nemirsit” nedarbojas, … ta’ kādam gan idiotam būtu jābūt klausītājam, lai uzticētos visiem tiem viņa pārējajiem – t.s. no lētā gala?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.