35. Kas ir buršana ar Dieva vārdu?Tu redzi arhīvu par Svētais Gars

Sējas – pļaujas likums

Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. [Gal.6:7-8]

Sējas - pļaujas likums

Lasīt tālāk »Nāc pie Jēzus

Un Gars un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. [Atkl.22:17]

Nāc pie Jēzus

Lasīt tālāk »


Vasarsvētki arī mums

Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa.. Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. [Ap.d.2:2, 4]

vasarasvētki runāšana mēlēs

Lasīt tālāk »


Svētā Gara sūtīšana ticīgajiem

Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs! [Gal:4:6]

Svētā Gara sūtīšana ticīgajiem

Lasīt tālāk »


Svētā Gara nozīmīgais darbs

Svētais Gars no visām pasaules tautām saaicina Dieva tautu un uzcel, un uztur savu baznīcu, tā ka pat elles vārti to nespēj uzvarēt [Mt.16:18].

Svētā Gara nozīmīgais darbs

Lasīt tālāk »