223. Ko nozīme tas, ka Draudze ir viena?


Svētais Gars darbojas arī patlaban

Lai arī Jēzus Kristus ir paveicis pestīšanas darbu vienreiz un visu cilvēku labā, šis darbs tomēr turpinās līdz pat pasaules galam. Tas tiek darīts, kad uz cilvēkiem individuāli iedarbojas Svētais Gars.

Svētais Gars darbojas arī patlaban

Tas noris, uzklausot Dieva vārdu un Svētajam Garam to izskaidrojot, palīdzot to saprast. Klausītājam saņemot ticības apsolīto žēlastību, viņš tiek salīdzināts ar Dievu (2.Kor.5:18-20).

Tādējādi, kad Svētais Gars darbojas caur Svētajiem Rakstiem un tā atklāj ticību, tas ir vēl viens pierādījums tam, ka šie Raksti nav vienkārši “literāri darbi”, bet gan “gars un dzīvība” (Jņ.6:63), un ka “raksti nevar tikt atcelti” (Jņ.10:35).

Diezgan pilnīgs izskaidrojums Dieva žēlastības pasniegšanai un pieņemšanai caur Dieva vārdu un Garu, caur ticību Dievam, kas noved pie personīgas salīdzināšanās ar Dievu, dots Mārtiņa Lutera “Lielā Katehisma” trešajā nodaļā:

“Mums jāieņem sava nostāja [attiecībā] uz Svētā Gara vārdu, tamdēļ, ka tas ir tik vērtīgi dārgs un visu izsakošs, ka mēs nespējam atrast kādu citu. Tālāk; lai arī Svētajos Rakstos ir minēti daudzu veidu gari, kā tas cilvēka gars, debesu gari un ļaunie gari, tomēr Dieva gars ir viens – saukts Svētais Gars. Tas ir Viņš, kas svētdarījis un joprojām svētus dara mūs. Jo kā Tēvs tiek saukts par Radītāju, Dēls par Pestītāju, tā Svētajam Garam pēc Viņa darbiem jātop sauktam par to, kas dara svētu.

Jo, ja ne tu, ne es kādreiz varam kaut ko zināt par Kristu, vai ticēt Viņam, un teikt Viņu par mūsu Kungu, līdz kamēr tas nav mums vēlēts un ielikts mūsu sirdīs no Svētā Gara caur Evaņģēlija sludināšanu. Darbs ir darīts un pabeigts, jo Kristus ir ar savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos mums izcīnījis debesu dārgumus. Bet, ja darbs paliek apslēpts tā, ka par to nezin, tad tas ir veltīgs un pazaudēts. Tādēļ šiem dārgumiem, raugi, nav jāguļ apraktiem, bet par tiem jāpriecājas un tiem noteikti jātiek lietotiem. Dievs ir pavēlējis vārdam doties tālāk uz priekšu un tapt spēkā sludinātam. Tajā Viņš dod Svētajam Garam nest šos dārgumus katrā mājvietā un lietot tos pie mums.”

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.