363. Kādā kārtībā iesvētīšanas mācību beigušie pirmo reizi tiek laisti pie Vakarēdiena?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Rakstu atklāsme

Īstas mīlestības apliecinājums

“Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga.” [Rom.12:9-10]

Īstas mīlestības apliecinājums

Lasīt tālāk »Vārds “Dievs”

Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepamet nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. [2.Moz.20:7]

vārds "Dievs" uz pleca

Lasīt tālāk »


Nepareizie spriedumi par Dievu

Atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma [Ef.1:9].

Nepareizie spriedumi par Dievu

Lasīt tālāk »


No jauna atrastā vienība

Ikkatram, kas lasa Jauno Derību, kaut arī tikai virspusēji, jāievēro, ka tur šī pasaule ar sašķeltību, konfliktu, ētisko problemātiku, ir kā nogrimusi.

No jauna atrastā vienība

Lasīt tālāk »


Lutera izpratne par Svētajiem Rakstiem

Šie nedaudzie izteikumi par Dieva vārdu labi raksturo to nopietnību un izpratnes dziļumu, kas piemita Mārtiņa Lutera attieksmei pret Dieva vārdā doto atklāsmi.

Lutera izpratne par Svētajiem Rakstiem

Lasīt tālāk »


 1  2 »