131. Kāds tad īsti ir Dieva bauslības mērķis un uzdevums?


Lutera izpratne par Svētajiem Rakstiem

Šie nedaudzie izteikumi par Dieva vārdu labi raksturo to nopietnību un izpratnes dziļumu, kas piemita Mārtiņa Lutera attieksmei pret Dieva vārdā doto atklāsmi.

Lutera izpratne par Svētajiem Rakstiem

Tos der nopietni ņemt vērā, ja vēlamies labāk izprast Lutera paša personību un teoloģiju:

“Kur Dieva vārda nav, tur Dievs nemājo, vari celt Viņam namu, cik lielu vien vēlies.”

“Dieva vārdam mums jānāk palīgā, lai Dievu varētu sastapt, lai varētu Viņu dzirdēt, redzēt, satvert, aptvert un pazīt.”

“Dievs var tikt satverts vienīgi caur vārdu; ir jānāk pie vārda, lai vārdu iemīlētu un pārdomātu no sirds, tad arī Dievs tiks iemīlēts.”

“Neviens lai neuzdrīkstas atmest vārdu un tirgoties ar Dievu vai mēģināt būvēt kādu īpašu ceļu uz debesīm.”

“Dievs mums nav devis nevienu citu līdzekli, kā vienīgi savu dievišķo vārdu, kurā vienīgajā mēs dzirdam Kristu.”

“Dievs vēlas savu Svēto Garu dāvāt vienīgi caur vārdu; bez vārda Viņš to negrib darīt.”

“Svētais Gars grib, lai patiesība būtu piesieta vienīgi pie vārda, tā ka mūsu saprašanai un visām mūsu pašu domām un jūtām ir jābūt noliktām malā.”

“Dieva vārds mūs atrauj nost no visām tā, kas nav Dievs.”

“Ja pie mums nav Dieva vārda, tad mēs esam velna valstībā un esam no velna dzimuši, un esam velna bērni. Arī Kristus saka Pēterim, kad tas pretojās, lai Viņš ietu uz Jūdeju: Atkāpies no manis, tu velns [Sātan]. Bet tas, kam ir Dieva vārds, ir no Dieva dzimis.”

“Ja ļaudīm atņem likumu, tie kļūst par zvēriem, ja tiem atņem Dieva vārdu, tie kļūst par velniem.”

[Pārpublicēts no LMF]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.